Bỏ qua nội dung chính

UBND QUẬN 4

Trang chủ
Giới thiệu
  
UBND QUẬN 4 > Tất cả Nội dung Trang  

Tất cả Nội dung Trang

Trang này sẽ hiển thị tất cả các bảng thảo luận, danh sách, thư viện, và bản khảo sát trong trang Web này. Nhấp vào tên của danh sách hoặc thư viện để xem nội dung của chúng. Thùng rác chứa các khoản mục đã bị xóa. Để tạo thư viện hoặc danh sách mới, nhấp vào Tạo.
Xem: 
  Tên Mô tả Khoản mục Sửa đổi Lần cuối

  Danh sách

CauHinh CauHinh    1 8 năm trước
Cong-bo-TTHC Cong-bo-TTHC    72 4 tuần trước
Congbo-TTHC-Coquanbanhanh Congbo-TTHC-Coquanbanhanh    2 5 năm trước
Danh mục kênh tin Danh mục kênh tin    3 7 năm trước
Danh sách thủ tục Danh sách thủ tục    230 31 giờ trước
DanhSachThuTucHanhChinh2 DanhSachThuTucHanhChinh2    2 8 năm trước
DisplayStore DisplayStore  DisplayStore  1 9 năm trước
Đơn vị Đơn vị    16 2 tuần trước
Gopy_VBDT Gopy_VBDT    0 5 năm trước
GopyDB GopyDB    404 4 ngày trước
HitCounter HitCounter    1 Cách đây 1 phút
Hoidap Hoidap    230 7 ngày trước
HtmlEditorDB HtmlEditorDB    39 8 ngày trước
Lịch Lịch  Sử dụng danh sách Lịch để được thông tin cuộc họp sắp đến, thời hạn và các sự kiện quan trọng khác.  0 10 năm trước
Lich_ThongBao Lich_ThongBao    0 10 năm trước
LichCongTac LichCongTac    0 10 năm trước
LichLamViec LichLamViec    0 10 năm trước
LienHeDB LienHeDB    17 5 tháng trước
Liên kết Liên kết  Dùng danh sách Liên kết để liên kết đến các trang Web mà thành viên trong đội của bạn thấy hữu ích hoặc quan tâm.  0 10 năm trước
Lĩnh vực Lĩnh vực    20 2 tuần trước
PageManager_XmlList PageManager_XmlList    6 2 năm trước
SurveyAnswer SurveyAnswer    7 10 năm trước
SurveyQuestion SurveyQuestion  SurveyQuestion  2 10 năm trước
Tác vụ Tác vụ  Sử dụng danh sách Tác vụ để theo dõi công việc mà bạn hoặc nhóm của mình cần hoàn tất.  0 10 năm trước
TaiLieuPhoBienGiaoDucPhapLuat TaiLieuPhoBienGiaoDucPhapLuat    51 10 năm trước
Test Test    5 9 năm trước
Thông báo Thông báo  Sử dụng danh sách Thông báo để đăng tin nhắn trên trang chủ của trang web của bạn.  1 10 năm trước
VanBanDuThao VanBanDuThao    3 5 năm trước
VBChidaoDieuHanh VBChidaoDieuHanh    37 5 ngày trước
VBPL_CoQuanBanHanh VBPL_CoQuanBanHanh    3 4 năm trước
VBPL_DB VBPL_DB    28 3 tháng trước
VBPL_LinhVuc VBPL_LinhVuc    6 2 năm trước
VBPL_Loai VBPL_Loai    8 3 năm trước
VBPL_TP VBPL_TP    1 8 năm trước
VBPL_TW VBPL_TW    4 2 năm trước