Modify settings and columns
  
Xem: 
Trích yếuLọcNội dungLọc
Sắp xếp theo Tệp đính kèmDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lấy ý kiến Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn Quận 4 đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
21/08/201504/09/2015
Thực hiện Nghị quyết số 972/NQ-UBTVQH13 ngày 13/7/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 1076 ngày 14/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Kế hoạch số 414/KH-HĐPH ngày 12/8/2015 của Hội động nhân dân Thành phố về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) tại Thành phố Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 21/8/2015 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn Quận 4 đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).
AttachmentLuật
Lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Ủy ban nhân dân Quận 4 đăng toàn văn Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) cùng các tài liệu có liên quan để lấy ý kiến góp ý của nhân dân trên địa bàn Quận 4
27/02/201520/03/2015
Căn cứ vào Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH13 ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi); Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi); Thực hiện Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Quận 4 đăng toàn văn Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) cùng các tài liệu có liên quan để lấy ý kiến góp ý của Nhân dân. Các tài liệu bao gồm: - Dự thảo Bộ luật Dân sự lấy ý kiến Nhân dân; - Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH13; - Quyết định số 01/QĐ-TTg; - Bảng so sánh Bộ luật dân sự năm 2005 & Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) - lấy ý kiến nhân dân; - Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn Quận 4 đối với Dự thảo bộ luật Dân sự (sửa đổi). - Mẫu phiếu góp ý Bộ luật Dân sự (sửa đổi).
AttachmentLuật
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Ủy ban nhân dân Quận 4 xin giới thiệu toàn văn Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong Quận đóng góp ý kiến
02/01/201331/03/2013
Ủy ban nhân dân Quận 4 xin giới thiệu toàn văn Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong Quận đóng góp ý kiến
AttachmentLuật

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
9
4
6
2
3
2
Tìm kiếm