Modify settings and columns
  
Xem: 
Sắp xếp theo Tệp đính kèmDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Editor
Approver
Publisher
Checker
Tin tức sự kiệnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
36c96870-1683-4906-8963-7d0288679967
Grp_BanBienTap
grp_quantri
grp_duyet
grp_quantri
grp_banhanh
grp_quantri
grp_duyet
Quy hoachDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
a0f591fc-bb4c-46bf-a079-8bfaadc95292
Grp_BanBienTap
grp_quantri
grp_duyet
grp_quantri
grp_banhanh
grp_quantri
grp_duyet
grp_quantri
Giới thiệuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
993564d5-3b4d-4b01-8cc2-5fae2af466ce
Grp_BanBienTap
grp_duyet
grp_banhanh
grp_duyet

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
9
4
5
9
7
2
Tìm kiếm