Modify settings and columns
  
Xem: 
Sắp xếp theo Tệp đính kèmDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Đơn vị
Kinh tếDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Có
Quản lý đô thịDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Có
Tài nguyên - Môi trườngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Có
Tư pháp - Hộ tịchDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Có
Lao động thương binh xã hộiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Có
Tài chính kinh tếDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Có
Văn hoá thông tinDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Có
Y tếDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Có
DượcDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Có
Bồi thường, giải phóng mặt bằngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Bồi thường, giải phóng mặt bằngCó
Giáo dục và Đào tạoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Giáo dục và Đào tạoCó
Nội vụDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nội vụCó
Thi đua - Khen thưởngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Thi đua - Khen thưởngCó
Tôn giáoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tôn giáoCó
Khiếu nại - Tố cáoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 4; Thanh tra Quận 4Khiếu nại - Tố cáoCó
Đất đaiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Đất đaiCó
Lưu thông hành hóa trong nước và tiêu dùngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Kinh tế Quận 4Lưu thông hành hóa trong nước và tiêu dùngCó
Kinh tế tập thể, hợp tác xãDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Kinh tế Quận 4Kinh tế tập thể, hợp tác xãCó
An toàn thực phẩm và dinh dưỡngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Y tế Quận 4An toàn thực phẩm và dinh dưỡngCó
Phát triển nông thônDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phòng Kinh tế Quận 4Phát triển nông thônCó

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
9
4
6
8
8
8
Tìm kiếm