Chính quyền 31 Tháng Bảy 2020 9:20:00 SA

Vững mạnh về công tác quốc phòng - quân sự địa phương


Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Quân sự Quận 4 đã tập trung lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Quận 4 chính quy, tinh nhuệ, nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lá cờ đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ Quân sự Quận 4 đã phát huy vai trò lãnh đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Đề án “Đổi mới giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, chú trọng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị, Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Qua triển khai thực hiện, đã có nhiều mô hình hay, tạo được nhiều dấu ấn tích cực như: mô hình “Ngày Chủ nhật hồng, trọn nghĩa cùng dân”, mô hình ‘Hũ gạo dân quân”, mô hình “Xây dựng hình ảnh người dân quân trẻ, tiêu biểu, gương mẫu trong lực lượng vũ trang quận”…

Ban Chỉ huy Quân sự Quận 4 đã tập trung nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật và kỷ luật quân đội, xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Đồng thời, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự quận tích cực làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn nắm vững quan điểm, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đã có 100% cán bộ, đảng viên thực hiện đăng ký tu dưỡng, rèn luyện gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ.
 

Toàn cảnh khai mạc Hội thao quốc phòng.

Thanh niên quận 4 hăng hái lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng bộ Quân sự quận đã không ngừng phát huy vai trò tham mưu lãnh đạo Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, thường xuyên làm tốt công tác tham mưu thực hiện xây dựng khu vực phòng thủ và nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Một trong những nội dung trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương được cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng là nắm chắc số lượng, chất lượng công dân trong độ tuổi sẵn sàng gọi nhập ngũ. Trong 5 năm, Quận 4 tiếp tục đột phá nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, luôn hoàn thành chỉ tiêu giao quân cả hai cấp, tỉ lệ đảng viên chính thức nhập ngũ luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng cho các các đối tượng là cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn được thường xuyên quan tâm, đổi mới nội dung và phương pháp, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.
Ngoài ra, Đảng bộ Quận sự quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện duy trì nghiêm túc nền nếp chế độ, các quy định về sẵn sàng chiến đấu thông qua việc chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nghiên cứu, nắm, dự báo chính xác tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận xử lý hiệu quả các tình huống về quốc phòng - an ninh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Lực lượng dân quân tự vệ tăng cường phối hợp tốt với các lực lượng chức năng tích cực tuần tra, trấn áp tội phạm, điều tiết giao thông, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị và hoạt động ngoại giao, bảo đảm đơn vị, địa bàn an toàn tuyệt đối.

Đảng ủy Quân sự thường xuyên thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kết quả đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị; tiếp tục lãnh đạo chuyển biến về chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nền nếp chính quy. 5 năm qua, Đảng bộ Quân sự Quận 4 đã lãnh đạo đơn vị đạt nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng, đã nhận được nhiều Cờ thi đua các cấp, nhiều Bằng khen, Giấy khen do Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và Ủy ban nhân dân thành phố trao tặng.

Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Trong xây dựng lực lượng vũ trang, Quận 4 tập trung xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, có chất lượng tổng hợp ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chú trọng xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Ðẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, nhất là diễn tập trong tác chiến phòng thủ, bảo đảm sát thực tế, đối tượng, phương án và địa bàn hoạt động. Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ luôn được quan tâm, chú trọng, củng cố đảm bảo về số lượng, nâng cao chất lượng và đúng quy định, đạt tỷ lệ 1.4% so với dân số. Hàng năm, lực lượng dân quân được tổ chức huấn luyện nghiêm túc, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và thực tế ở địa phương, 100% quân số đều đạt chất lượng cao. Ðối với lực lượng dự bị động viên, chú trọng khâu tạo nguồn quân nhân dự bị, quản lý nắm chắc số lượng, chất lượng quân nhân dự bị. Huy động quân nhân dự bị tham gia huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân số bình quân đạt 98,57%, phương tiện kỹ thuật đạt 100%.
 

Đẩy mạnh công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Chất lượng huấn luyện ngày càng được nâng cao, kết quả huấn luyện đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đồng thời, thường xuyên luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện thực hành khả năng cơ động của bộ đội, diễn tập chỉ huy cơ quan, diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập động viên đạt khá trở lên. tổ chức tốt hội thao quốc phòng và tham gia hội thao, hội thi cấp trên đạt được nhiều kết quả cao. Công tác cải cách thủ tục hành chính quân sự có chuyển biến tiến bộ về ý thức trách nhiệm, quy trình, thủ tục hành chính trong giải quyết công việc, hiệu quả công tác và sự phối hợp của các cơ quan được nâng lên.

Ngoài ra, các chế độ, tiêu chuẩn về hậu cần được đảm bảo tốt, đáp ứng yêu cầu “Ăn ngon, mặc đẹp, ngủ ấm, uống sạch”. Công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe bộ đội, dân quân thường trực được quan tâm thực hiện tốt, tỷ lệ quân số khỏe luôn đạt 99,5% trở lên. Trong thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo công tác kỹ thuật, Ban Chỉ huy Quân sự quận thường xuyên bảo đảm tốt vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, cứu hộ, cứu nạn.

Xây dựng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới

Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Quân sự quận còn thực hiện tốt công tác giải quyết chế độ theo Quyết định 62 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp nước bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc cho gần 1.900 đối tượng với số tiền gần 7,4 tỷ đồng. Thực hiện phong trào “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”, Ban Chỉ huy Quân sự quận đã phối hợp xây dựng 2 nhà tình nghĩa, sửa chữa 2 nhà tình thương, trao tặng 28 suất học bổng, 200 đầu sách, 4.000 tập trắng, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hộ nghèo, gia đình chính tại xã Hưng long, huyện Bình Chánh và xã Tân An Hội, huyện Củ Chi. Công tác chính sách hậu phương quân đội được chú trọng với nhiều hoạt động như: thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng; xây dựng 2 căn nhà tình thương, sửa chữa 2 căn nhà cho dân quân thường trực có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức họp mặt, tặng quà, giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ, quân nhân tại ngũ khó khăn; tổ chức họp mặt cán bộ Quân đội nghỉ hưu nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12,…

Đặc biệt, trong đợt đại dịch Covid-19, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quận 4 đã không quản ngại khó khăn, luôn đồng hành cùng các lượng lượng làm tốt công tác chống dịch Covid-19. Lực lượng dân quân thường trực Quận 4 đã tham gia công tác hỗ trợ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh làm công tác bảo đảm an ninh, công tác bảo đảm nơi ăn ở, ngủ nghỉ cho Nhân dân trong khu cách ly tại khu kí túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tại các chung cư cách ly theo đúng quy định của ngành y tế…Qua đó, đã góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ngăn chặn, đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, tiếp tục tô thắm, lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
Nhìn lại 5 năm qua, Đảng bộ Quân sự Quận 4 đã đạt được những kết quả quan trọng, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều hoàn thành và vượt mức. Thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh Nhân dân được tăng cường và giữ vững; khả năng, trình độ sẵn sàng cơ động của lực lượng vũ trang được nâng lên. Có thể nói, công tác quân sự, quốc phòng địa phương của lực lượng vũ trang Quận 4 nhiệm kỳ qua đạt những kết quả thiết thực, tô đậm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, củng cố vững chắc “trận địa lòng dân”, góp phần cùng Đảng bộ quận phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Mỹ Duyên

 


Số lượt người xem: 88    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Thông tin tuyên truyền tháng 2/2020
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 10/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 8/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 7/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 6/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5/2019
 • Tuyên truyền Quý IV - 2018
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/3 đến 31/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 15/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/11 đến 30/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/11 đến 06/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 17/10 đến 31/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/10 đến 16/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 tháng 9 năm 2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 21/3 đến 27/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 14/3 đến 20/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 07/09 đến 13/09/2015
 • Chào mừng Đại hội đảng bộ Quận 4
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/6 đến 20/6/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 18/5 đến 31/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 11/5 đến 17/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 04/5 đến 10/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 06/4 đến 30/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/3 đến 05/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 09/3 đến 22/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 08/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 08/02 đến 25/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/01 đến 08/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 12/01 đến 25/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 05 đến 11/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/12/2014-04/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/12-28/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/12-21/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-08/12-14/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/12-07/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/11-30/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/11-23/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/11-16/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/11-09/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/10-02/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/10-26/10/2014
 • Thông báo dịch vụ sử dụng điện qua SMS của Điện lực
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/10-19/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 - 06/10-12/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/9-21/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/9-07/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/8-17/8/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/7-28/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/7-20/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-07/7-13/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/6-30/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/6-22/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/6-15/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-08/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/05-11/05/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/03-16/04/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/03-30/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/03-23/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/03-16/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/02-07/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/02-23/02/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/01-19/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/01-12/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/12/2013-05/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/12-29/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/12-22/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-15/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/12-08/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-18/11-24/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/11-17/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/11-14/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/11-10/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-28/10-03/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/10-27/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/10-20/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/10-13/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/10-06/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/9-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/9-20/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/9-14/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/9-06/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/9-05/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/8-31/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/8-25/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/8-16/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/8-09/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/8-06/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/7-01/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-25/7-26/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/7-25/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/7-19/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/7-13/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/7-10/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/7-05/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/6-29/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/6-21/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/6-16/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-07/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/5-18/5/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/4-27/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/4-18/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/4-05/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/03-16/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/02-03/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/01-23/02/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/01-25/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/01-22/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/01-12/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/12-30/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-25/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/12-07/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/11-03/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/11-25/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/11-15/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/10-02/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/10-26/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/10-20/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/10-12/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/10-06/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/9-30/9/2012

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
4
9
3
2
9
5
Tìm kiếm