CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Tổng số: 48  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
3258/QĐ-UBND 02/08/2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
2496/QĐ-UBND 13/06/2019 Về việc công bố bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch - Kiến trúc
2049/QĐ-UBND 15/05/2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sự Giáo dục và Đào tạo
1754/QĐ-UBND 08/05/2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra thành phố
468/QĐ-UBND 01/02/2019 Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
453/QĐ-UBND 31/01/2019 Về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải
281/QĐ-UBND 17/01/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương
6048/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
6046/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
6038/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
5543/QĐ-UBND 04/12/2018 Vể việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
5079/QĐ-UBND 14/11/2018 Về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
4445/QĐ-UBND 09/10/2018 Về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc
4269/QĐ-UBND 28/09/2018 Về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch – Kiến trúc
5079/QĐ-UBND 05/09/2018 Về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
3510/QĐ-UBND 20/08/2018 Về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
3150/QĐ-UBND 31/07/2018 Về việc công bố nhóm thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, đăng ký thường trú và bảo hiểm y tế theo Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND
2971/QĐ-UBND 18/07/2018 Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh.
2700/QĐ-UBND 29/06/2018 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng của Sở Tư pháp
2610/QĐ-UBND 20/06/2018 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1
2 3
Trang tiếp theo Trang cuối
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
9
0
7
2
3
8
Tìm kiếm