CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Tổng số: 165  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
847/QĐ-UBND 20/03/2024 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
794/QĐ-UBND 15/03/2024 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố
759/QĐ-UBND 13/03/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
492/QĐ-UBND 07/02/2024 Về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến tại UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức
487/QĐ-UBND 07/02/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
486/QĐ-UBND 07/02/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
493/QĐ-UBND 07/02/2024 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến tiếp nhận tại Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn
492/QĐ-UBND 07/02/2024 Về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến tại UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức
430/QĐ-UBND 05/02/2024 V/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương
441/QĐ-UBND 05/02/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
408/QĐ-UBND 02/02/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chính quyền địa phương, lĩnh vực viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
309/QĐ-UBND 25/01/2024 Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử (đợt 6)
294/QĐ-UBND 24/01/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
230/QĐ-UBND 18/01/2024 V/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc
237/QĐ-UBND 18/01/2024 Về công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
181/QĐ-UBND 15/01/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
182/QĐ-UBND 15/01/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải
161/QĐ-UBND 12/01/2024 Về công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực người có công và trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
48/QĐ-UBND 04/01/2024 Về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức
49/QĐ-UBND 04/01/2024 Về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
4
3
2
8
1
4
Tìm kiếm