CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Tổng số: 176  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
2411/QĐ-UBND 02/07/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
2342/QĐ-UBND 27/06/2024 Phê duyệt Danh mục số hóa thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh
2343/QĐ-UBND 27/06/2024 Phê duyệt Danh mục số hóa thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
2264/QĐ-UBND 21/06/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ
1857/QĐ-UBND 27/05/2024 Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến (đợt 7)
1635/QĐ-UBND 14/05/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
1322/QĐ-UBND 22/04/2024 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực Người có công và Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn
1128/QĐ-UBND 08/04/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hộ tịch, đăng ký thường trú và bảo hiểm y tế được ban hành kèm theo Quyết định số 3150/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố
973/QĐ-UBND 29/03/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
882/QĐ-UBND 23/03/2024 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến
880/QĐ-UBND 23/03/2024 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến tiếp nhận tại Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn
847/QĐ-UBND 20/03/2024 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
794/QĐ-UBND 15/03/2024 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố
759/QĐ-UBND 13/03/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
492/QĐ-UBND 07/02/2024 Về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến tại UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức
487/QĐ-UBND 07/02/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
486/QĐ-UBND 07/02/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
493/QĐ-UBND 07/02/2024 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến tiếp nhận tại Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn
492/QĐ-UBND 07/02/2024 Về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến tại UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức
430/QĐ-UBND 05/02/2024 V/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
2
9
3
7
7
1
Tìm kiếm