CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Tổng số: 23  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
6253/QĐ-UBND 29/11/2017 Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh
6070/QĐ-UBND 17/11/2017 Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng
3758/QĐ-UBND 21/07/2016 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh
3570/QĐ-UBND 11/07/2016 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh
2103/QĐ-UBND 28/04/2016 Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh
634/QĐ-BTNMT 29/03/2016 Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
1461/QĐ-UBND 26/03/2016 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch - Kiến trúc được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh
1235/QĐ-UBND 18/03/2016 Quyết định công bố thủ tục hành chính đặc thù được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh
875/QĐ-UBND 03/03/2016 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh
6440/QĐ-UBND 04/12/2015 Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
6085/QĐ-UBND 19/11/2015 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân quận - huyện và Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
3195/QĐ-UBND 30/06/2015 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực An toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐ-TBXH và lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
5426/QĐ-UBND 04/11/2014 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa dối, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận - huyện trên dịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
5304/QĐ-UBND 27/10/2014 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
4277/QĐ-UBND 27/08/2014 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hành chính tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
4267/QĐ-UBND 26/08/2014 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân quận - huyện, Ủy ban nhân dân phuờng - xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
4226/QĐ-UBND 07/08/2013 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành về an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận - huyện, Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
5914/QĐ-UBND 19/11/2012 Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận - huyện
3113/QĐ-UBND 14/06/2012 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận - huyện, Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
2633/QĐ-UBND 23/05/2012 Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
1
2
Trang tiếp theo Trang cuối
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
1
3
5
8
8
5
Tìm kiếm