VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Hình thức văn bản:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 26  
Số ký hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
45/TB-UBND 09/10/2017 Về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân Phường 2, Quận 4
50/TB-UBND 09/10/2017 Về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân Phường 9, Quận 4
1496/TB-UBND 09/10/2017 Về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân Quận 4
60/TB-UBND 07/10/2017 Về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân Phường 3, Quận 4
56/TB-UBND 06/10/2017 Về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân Phường 10, Quận 4
101/TB-UBND 05/10/2017 Về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân Phường 4, Quận 4
31/TB-UBND 05/10/2017 Về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân Phường 5, Quận 4
26/TB-UBND 05/10/2017 Về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân Phường 6, Quận 4
57/TB-UBND 05/10/2017 Về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân Phường 13, Quận 4
61/TB-UBND 05/10/2017 Về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân Phường 16, Quận 4
49/TB-UBND 04/10/2017 Về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân Phường 14, Quận 4
71/TB-UBND 04/10/2017 Về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân Phường 15, Quận 4
55/TB-UBND 03/10/2017 Về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân Phường 12, Quận 4
68/TB-UBND 03/10/2017 Về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân Phường 18, Quận 4
64/TB-UBND 02/10/2017 Về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân Phường 1, Quận 4
40/TB-UBND 02/10/2017 Về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân Phường 8, Quận 4
Số: 2028/QĐ-UBND 25/04/2016 Về việc bãi bỏ văn bản
527/UBND-KT 01/03/2016 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
54/QĐ-UBND 22/01/2014 Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu theo Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ
3668/QĐ-UBND-TH 27/12/2013 Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn quận 4
1
2
Trang tiếp theo Trang cuối
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
3
2
1
6
7
6
Tìm kiếm