VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Hình thức văn bản:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 30  
Số ký hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
109/TB-UBND 06/05/2019 Thông báo về công bố địa chỉ tiếp nhận tố cáo
125/KH-UBND 10/04/2019 Kế hoạch thực hiện chương trình giảm sử dụng túi ni lông khó phân hủy năm 2019
1868/UBND-VX 07/06/2018 Về việc thực hiện các chính sách đặc thù cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Quận 4
6647/UBND-KT 24/10/2017 Về việc trích lập và sử dụng nguồn cải cách tiền lương từ nguồn thu của các cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể và đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017
45/TB-UBND 09/10/2017 Về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân Phường 2, Quận 4
50/TB-UBND 09/10/2017 Về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân Phường 9, Quận 4
1496/TB-UBND 09/10/2017 Về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân Quận 4
60/TB-UBND 07/10/2017 Về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân Phường 3, Quận 4
56/TB-UBND 06/10/2017 Về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân Phường 10, Quận 4
101/TB-UBND 05/10/2017 Về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân Phường 4, Quận 4
31/TB-UBND 05/10/2017 Về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân Phường 5, Quận 4
26/TB-UBND 05/10/2017 Về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân Phường 6, Quận 4
57/TB-UBND 05/10/2017 Về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân Phường 13, Quận 4
61/TB-UBND 05/10/2017 Về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân Phường 16, Quận 4
49/TB-UBND 04/10/2017 Về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân Phường 14, Quận 4
71/TB-UBND 04/10/2017 Về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân Phường 15, Quận 4
55/TB-UBND 03/10/2017 Về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân Phường 12, Quận 4
68/TB-UBND 03/10/2017 Về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân Phường 18, Quận 4
64/TB-UBND 02/10/2017 Về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân Phường 1, Quận 4
40/TB-UBND 02/10/2017 Về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân Phường 8, Quận 4
1
2
Trang tiếp theo Trang cuối
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
5
1
1
6
7
5
Tìm kiếm