Chính quyền 31 Tháng Bảy 2020 9:05:00 SA

Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển


Với sự lãnh, chỉ đạo sâu sát của Quận ủy, Ủy ban nhân dân, sự hỗ trợ của các ban ngành, đoàn thể và Nhân dân, Đảng bộ Công an Quận 4 đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng chống và đấu tranh trấn áp tội phạm có hiệu quả, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân, đảm bảo cho các ngành kinh tế - văn hoá - xã hội phát triển.

Xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Công an Quận 4 đã phát huy vai trò lãnh đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, trọng tâm là thực hiện khắc phục các tồn tại, khuyết điểm qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XII. Việc tổ chức triển khai học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn được Đảng ủy Công an Quận đẩy mạnh và được tổ chức triển khai thực hiện thường xuyên phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ công tác của từng đơn vị. Trong quá trình triển khai thực hiện, Đảng ủy Công an quận luôn giáo dục cán bộ đảng viên không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, thể hiện qua công việc hàng ngày. Nhất là công tác thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí có sự chuyển biến tích cực; công tác cải cách thủ tục hành chính và cải tiến phương pháp làm việc, giảm tối đa về thời gian giải quyết những giấy tờ theo nhu cầu hợp pháp của Nhân dân như đăng ký hộ khẩu, cấp chứng minh nhân dân, đăng ký xe, xử lý tai nạn giao thông; về văn hóa ứng xử, về ngôn phong, tác phong, trong làm nhiệm vụ…
 

Xây dựng lực lượng Công an Quận 4 vững mạnh toàn diện.

Qua việc nêu gương về học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, luôn đi đầu, gương mẫu trong mọi hoạt động công tác cũng như trong sinh hoạt hằng ngày, góp phần vào thành tích chung của Công an Quận luôn giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, hàng năm, Đảng bộ và các chi bộ đăng ký thực hiện công trình “Dân vận khéo” gắn với Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”. Thông qua các hoạt động, cán bộ, chiến sĩ đã có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và trách nhiệm đối với công việc của mình, giải quyết kịp thời yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, được Nhân dân tin yêu. Công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Chất lượng kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên; nội dung kiểm tra, giám sát sát hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng bộ, đảm bảo quy trình, thủ tục theo quy định. Từ đó tạo sự chuyển biến tích cực, có tác dụng ngăn ngừa, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm, không để dẫn đến sai phạm. Đảng bộ Công an Quận đã quan tâm đầu tư cho công tác phát triển đảng, coi trọng cả về số lượng và chất lượng. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 75 đảng viên, đạt 125% so với chỉ tiêu, chất lượng đảng viên mới được nâng lên, tạo được đội ngũ đảng viên trẻ kế thừa có trình độ năng lực, phẩm chất chính trị tốt.

Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Trên lĩnh vực bảo đảm ổn định an ninh chính trị, Đảng bộ Công an quận 4 đã chủ động tham mưu cho Quận uỷ, UBND quận làm tốt công tác dự báo tình hình, đề ra kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Lực lượng Công an Quận 4 đã quản lý chặt địa bàn và các loại đối tượng, đề ra biện pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, không để các đối tượng phá hoại gây mất ổn định trên lĩnh vực chính trị, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện văn hóa, chính trị, không để xảy ra các yếu tố bị động, bất ngờ, không có điểm nóng phức tạp về an ninh chính trị.
Trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự xã hội, Công an Quận 4 đã đề ra nhiều biện pháp thực hiện có hiệu quả, ổn định tình hình trật tự xã hội. Trong 5 năm qua, đã xảy ra 515 vụ phạm pháp hình sự, giảm 34,89% so với nhiệm kỳ trước, điều tra khám phá án đạt 78,05%. So với chỉ tiêu nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ XIV đề ra, đã kéo giảmphạm pháp hình sự và điều tra khám phá án đạt yêu cầu. Các tuyến địa bàn phức tạp về hình sự, tệ nạn xã hội được tập trung chuyển hóa; không để tội phạm có tổ chức hoạt động. 

Cùng với việc tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia phòng chống tội phạm ma túy, lực lượng Công an đã điều tra khám phá 407 vụ,  bắt 735 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý; các địa bàn, tụ điểm phức tạp về ma túy cơ bản đã được chuyển hóa; không để phát sinh địa bàn, tụ điểm phức tạp mới. 5 năm qua đã phát hiện điều tra khám phá 169 vụ phạm tội trên lĩnh vực kinh tế, môi trường, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 2,9 tỷ đồng.
 

Công an Quận 4 ra quân tấn công trấn áp tội phạm.

Tăng cường công tác tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát phòng chống đua xe trái phép, phối hợp với lực lượng đoàn viên thanh niên, bảo vệ dân phố hướng dẫn điều hòa giao thông ở các giao lộ trọng điểm. Tai nạn giao thông giảm trên cả ba mặt so với nhiệm kỳ trước, số vụ giảm 30,15%, giảm 20,9% số người chết và giảm 43,47% số người bị thương. Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được đẩy mạnh thực hiện, cơ quan, doanh nhiệp, người dân ý thức được trách nhiệm phòng cháy chữa cháy, góp phần hạn chế thiệt hại khi xảy ra cháy.

Cũng trong nhiệm kỳ, Công an quận đã đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phong trào được phát triển mới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. Công tác tuyên truyền trong nhân dân tiếp tục được tổ chức bằng nhiều hình thức sinh động như tuyên truyền thông qua cuộc họp tổ dân phố, treo băng rôn, áp phích, phát thanh bằng loa, tổ chức diễn kịch, văn nghệ …… Nét nổi bật trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đó là đã xây dựng và duy trì hoạt động các mô hình an ninh trật tự, phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Điển hình như các mô hình “Quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng động dân cư”; ‘Xây dựng khu phố không có tội phạm ẩn náu hoạt động và khu phố có tội phạm bị phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời”; củng cố, xây dựng hộ, nhóm hộ, tổ dân phố tự quản về an ninh trật tự; “Nhà trọ, nhà cho thuê tự quản”, xã hội hóa việc lắp camera an ninh. Thông qua các mô hình đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương và được sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân, góp phần quan trọng cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.

Nhìn lại những kết quả trong nhiệm kỳ vừa qua, có thể khẳng định rằng, Đảng bộ Công an Quận 4 đã không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Quận 4 lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Công an Quận 4 quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tham mưu Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận chủ động nắm chắc tình hình, đề ra biện pháp phù hợp giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng Quận 4 thành quận “Vững mạnh về an ninh quốc phòng”, góp phần xây dựng Quận 4 phát triển bền vững, văn minh, hiện đại.

Mỹ Duyên

Số lượt người xem: 84    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Thông tin tuyên truyền tháng 2/2020
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 10/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 8/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 7/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 6/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5/2019
 • Tuyên truyền Quý IV - 2018
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/3 đến 31/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 15/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/11 đến 30/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/11 đến 06/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 17/10 đến 31/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/10 đến 16/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 tháng 9 năm 2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 21/3 đến 27/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 14/3 đến 20/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 07/09 đến 13/09/2015
 • Chào mừng Đại hội đảng bộ Quận 4
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/6 đến 20/6/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 18/5 đến 31/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 11/5 đến 17/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 04/5 đến 10/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 06/4 đến 30/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/3 đến 05/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 09/3 đến 22/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 08/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 08/02 đến 25/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/01 đến 08/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 12/01 đến 25/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 05 đến 11/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/12/2014-04/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/12-28/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/12-21/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-08/12-14/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/12-07/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/11-30/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/11-23/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/11-16/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/11-09/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/10-02/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/10-26/10/2014
 • Thông báo dịch vụ sử dụng điện qua SMS của Điện lực
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/10-19/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 - 06/10-12/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/9-21/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/9-07/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/8-17/8/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/7-28/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/7-20/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-07/7-13/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/6-30/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/6-22/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/6-15/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-08/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/05-11/05/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/03-16/04/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/03-30/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/03-23/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/03-16/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/02-07/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/02-23/02/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/01-19/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/01-12/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/12/2013-05/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/12-29/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/12-22/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-15/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/12-08/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-18/11-24/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/11-17/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/11-14/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/11-10/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-28/10-03/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/10-27/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/10-20/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/10-13/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/10-06/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/9-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/9-20/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/9-14/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/9-06/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/9-05/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/8-31/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/8-25/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/8-16/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/8-09/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/8-06/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/7-01/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-25/7-26/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/7-25/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/7-19/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/7-13/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/7-10/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/7-05/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/6-29/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/6-21/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/6-16/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-07/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/5-18/5/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/4-27/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/4-18/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/4-05/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/03-16/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/02-03/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/01-23/02/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/01-25/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/01-22/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/01-12/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/12-30/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-25/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/12-07/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/11-03/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/11-25/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/11-15/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/10-02/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/10-26/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/10-20/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/10-12/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/10-06/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/9-30/9/2012

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
4
9
3
3
7
0
Tìm kiếm