Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 03 Tháng Tám 2020 2:40:00 CH

Lan tỏa việc học tập và làm theo lời Bác ở Khu phố 2, Phường 4


Những năm qua, Chi bộ Khu phố 2, Phường 4 luôn tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cụ thể hóa nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thành những việc làm cụ thể, thiết thực. Giờ đây, việc học tập và làm theo lời Bác đã thật sự lan tỏa mạnh mẽ, trở thành nếp nghĩ, cách làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn khu phố.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Chi bộ

Chi bộ Khu phố 2, Phường 4 hiện có 56 đảng viên. Xác định rõ nhiệm vụ chính trị là lãnh đạo Nhân dân trên địa bàn khu phố để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của cấp trên đề ra, thời gian qua, chi bộ luôn giữ vững vai trò nòng cốt, tiên phong gương mẫu trong mọi hoạt động của địa phương. Mọi chủ trương, đường lối hoạt động, chính sách đều được chi bộ đưa ra bàn bạc một cách dân chủ. Các đảng viên cùng thống nhất quan điểm chỉ đạo để tăng cường hiệu quả tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân về việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động.

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, chi bộ đã thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình; nguyên tắc tập trung dân chủ gắn với nâng cao trách nhiệm của mỗi đảng viên. Hằng tháng, trong buổi sinh hoạt Đảng định kỳ, chi bộ chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung sinh hoạt tập trung vào những vấn đề cấp thiết của địa phương. Đặc biệt ở mỗi quý, chi bộ luôn tích cực tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với nội dung phù hợp tình hình thực tế. Trên tinh thần phát huy dân chủ, các đảng viên tích cực phát biểu, đóng góp ý kiến, thảo luận vào những nội dung trọng tâm và đề ra Nghị quyết thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Để thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đạt kết quả tốt, chi bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, hội viên trong hệ thống chính trị đăng ký việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đó là việc làm thường xuyên và là tiêu chí quan trọng trong đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm.

Theo đó, 100% đảng viên thực hiện đăng ký bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấu đấu của đảng viên; cam kết thực hiện tốt Quy định 1043-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy “Về phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng ở cơ sở”, quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Đáng chú ý, hoạt động kể chuyện về tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh được chi bộ duy trì trong mỗi kỳ sinh hoạt Đảng. Qua những câu chuyện, bài viết về Bác, mỗi đảng viên sẽ rút ra bài học, liên hệ nhiệm vụ của bản thân, của chi bộ để tích cực học tập, làm theo.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang, Bí thư Chi bộ Khu phố 2, Phường 4 cho biết: “
Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ một cách nghiêm túc, dân chủ, đã góp phần nâng cao tính chiến đấu của tổ chức Đảng, giúp cho đảng viên trong chi bộ nâng cao tinh thần gương mẫu nói đi đôi với làm. Qua đó, đã tạo được lòng tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền, góp phần phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy kinh tế xã hội phường ngày càng phát triển”.

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thấm nhuần lời dạy của Bác “Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh”, Chi bộ Khu phố 2 đã thảo luận, xây dựng Nghị quyết lãnh đạo, tập trung vào những vấn đề đang được Nhân dân quan tâm.
Với sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy cấp trên, sự quyết tâm của chi bộ và sự đồng thuận của người dân trong việc chấp các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã đưa khu phố ngày một phát triển trên các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội. Các hoạt động thể dục, thể thao diễn ra với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, sự gắn bó, đoàn kết của Nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững ổn định.
 

Các đảng viên và Nhân dân Khu phố 2 tham gia quét dọn vệ sinh tại công viên.

Một trong những dấu ấn đậm nét trong học tập và làm theo lời Bác ở chi bộ là việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Tâm đắc với lời dạy của Bác Hồ “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, các đảng viên chi bộ luôn chú ý lắng nghe những tâm tư, tình cảm của người dân, mọi việc phải được Nhân dân bàn bạc đi đến đồng thuận tiến tới hành động. Đặc biệt trong xây dựng Nghị quyết, chi bộ luôn bám sát với tình hình thực tế, tất cả vì lợi ích chính đáng của người dân. Hơn thế, mỗi đảng viên trong chi bộ luôn phát huy tính tiên phong gương mẫu với tinh thần “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Bằng sự gương mẫu của mình, mỗi đảng viên trong chi bộ là một tuyên truyền viên tích cực vận động Nhân dân tăng cường đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống; thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành nội quy, hương ước của khu dân cư, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở mọi lúc, mọi nơi, trong lời nói và việc làm.

Trước đây, việc giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu phố chưa được quan tâm đúng mức. Nhiều gia đình vẫn chưa nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Để khắc phục tình trạng trên, chi bộ cùng với ban điều hành, ban công tác Mặt trận khu phố thường xuyên vận động các hộ dân trang bị thùng rác và cam kết bỏ rác đúng nơi quy định; tích cực tham gia chương trình “15 phút vì Quận 4 văn minh –sạch đẹp – an toàn” và trồng nhiều cây xanh tại nhà tạo mảng xanh cho khu phố. Đến nay, các điểm đen về rác trên địa bàn khu phố đã được xóa, thay vào đó là những bồn hoa hằng ngày được người dân chăm sóc tỉ mỉ; những bức tường văn minh cũng lần lượt mọc lên tạo một nên một bức tranh đô thị đầy sức sống.

Nhận thấy tình hình an ninh trật tự trên địa bàn còn nhiều phức tạp. Chi bộ đã lãnh đạo các chi hội đoàn thể khu phố phối hợp cảnh sát khu vực thành lập 58 tổ tự quản về an ninh trật tự, thường xuyên nhắc nhở, vận động Nhân dân thực hiện tốt các quy định về tạm trú, tạm vắng; tích cực tham gia tố giác các loại tội phạm; vận động người dân lắp đặt camera an ninh. Nhờ đó mà ý thức của người dân trong việc tham gia phòng chống tội phạm không ngừng được nâng cao, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Học tập Bác tinh thần tương thân tương ái, chi bộ tích cực lãnh đạo Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể trong khu phố đã thường xuyên duy trì các hoạt động chăm lo an sinh xã hội. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, có 100% đảng viên tham gia mô hình nuôi heo đất chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Khu phố đã vận động quỹ “Vì người nghèo” đạt số tiền gần 13 triệu đồng; thực hiện công tác hỗ trợ vay vốn cho 46 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền hơn 700 triệu đồng.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với thực tiễn tại địa phương, chi bộ Khu phố 2, Phường 4 là một trong 53 tập thể được Ủy ban nhân dân Quận 4 tuyên dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2019 - 2020.

Thanh Duy

Số lượt người xem: 225    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Thông tin tuyên truyền tháng 2/2020
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 10/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 8/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 7/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 6/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5/2019
 • Tuyên truyền Quý IV - 2018
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/3 đến 31/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 15/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/11 đến 30/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/11 đến 06/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 17/10 đến 31/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/10 đến 16/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 tháng 9 năm 2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 21/3 đến 27/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 14/3 đến 20/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 07/09 đến 13/09/2015
 • Chào mừng Đại hội đảng bộ Quận 4
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/6 đến 20/6/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 18/5 đến 31/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 11/5 đến 17/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 04/5 đến 10/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 06/4 đến 30/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/3 đến 05/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 09/3 đến 22/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 08/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 08/02 đến 25/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/01 đến 08/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 12/01 đến 25/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 05 đến 11/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/12/2014-04/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/12-28/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/12-21/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-08/12-14/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/12-07/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/11-30/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/11-23/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/11-16/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/11-09/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/10-02/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/10-26/10/2014
 • Thông báo dịch vụ sử dụng điện qua SMS của Điện lực
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/10-19/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 - 06/10-12/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/9-21/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/9-07/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/8-17/8/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/7-28/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/7-20/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-07/7-13/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/6-30/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/6-22/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/6-15/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-08/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/05-11/05/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/03-16/04/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/03-30/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/03-23/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/03-16/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/02-07/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/02-23/02/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/01-19/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/01-12/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/12/2013-05/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/12-29/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/12-22/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-15/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/12-08/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-18/11-24/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/11-17/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/11-14/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/11-10/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-28/10-03/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/10-27/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/10-20/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/10-13/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/10-06/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/9-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/9-20/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/9-14/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/9-06/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/9-05/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/8-31/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/8-25/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/8-16/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/8-09/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/8-06/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/7-01/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-25/7-26/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/7-25/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/7-19/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/7-13/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/7-10/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/7-05/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/6-29/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/6-21/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/6-16/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-07/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/5-18/5/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/4-27/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/4-18/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/4-05/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/03-16/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/02-03/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/01-23/02/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/01-25/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/01-22/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/01-12/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/12-30/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-25/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/12-07/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/11-03/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/11-25/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/11-15/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/10-02/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/10-26/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/10-20/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/10-12/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/10-06/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/9-30/9/2012

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
6
8
8
8
6
5
Tìm kiếm