Tin tức sự kiện 23 Tháng Tám 2019 8:30:00 SA

Hiệu quả của chính sách tín dụng đối với công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội

 
Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”, đến nay, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn Quận 4 đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) Quận 4 cùng các đơn vị nhận ủy thác và Ủy ban nhân dân 15 Phường phối hợp với các phòng ban của Quận triển khai nhiều giải pháp sáng tạo nhằm thực hiện hiệu quả các hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Ngân hàng đã tích cực tham mưu để phát triển nguồn vốn ủy thác của địa phương; thực hiện hiệu quả công tác xử lý nợ bị rủi ro các nguồn vốn; chỉ đạo giải ngân các chương trình tín dụng ưu đãi; xây dựng và thực hiện phương án xử lý, thu hồi nợ quá hạn đến từng hộ vay, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại 15 Phường … Từ đó, góp phần tích cực vào chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, từng bước đẩy lùi tín dụng đen, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Quận 4.
 

NHCSXH giao dịch với khách hàng.

Trong những năm qua, nguồn vốn tín dụng ưu đãi của NHCSXH Quận 4 có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn sản xuất kinh doanh vươn lên thoát nghèo, cải thiện đời sống, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không phải bỏ học vì không có tiền để trang trải chi phí học tập. Tính đến ngày 31/7/2019, tổng dư nợ Ngân hàng chính sách xã hội Quận 4 cho vay trên địa bàn Quận 4 đạt 118,8 tỷ đồng, tăng 52,9 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2014. Chất lương tín dụng chính sách trên địa bàn được củng cố nâng cao, cụ thể tỷ lệ nợ quá hạn được kéo giảm từng năm, từ 2,8% vào năm 2014 đến nay còn 1%.

Những kết quả ấn tượng nêu trên ghi nhận sự nỗ lực của các cấp, các ngành trên địa bàn Quận, cũng như NHCSXH Quận 4 trong việc thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW. Ngay sau khi có Chỉ thị 40-CT/TW, NHCSXH Quận 4 đã chủ động tham mưu Quận ủy ban hành công văn chỉ đạo, tham mưu UBND Quận ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị. Qua đó, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Từ đó tập trung nguồn lực, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho NHCSXH hoạt động. Hằng năm bổ sung nguồn vốn cho vay, bố trí địa điềm, thời gian để NHCSXH giao dịch với người dân. Tính đến nay nguồn vốn Ngân sách Quận 4 bổ sung cho Ban giảm nghèo Quận để ủy thác sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đạt 14,9 tỷ đồng. Bên cạnh đó Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH Quận 4 luôn được kiện toàn kịp thời, phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác giám sát hoạt động của NHCSXH, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, UBND các Phường thực hiện triển khai các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách.

Trong những năm qua, tín dụng chính sách xã hội do NHCSXH thực hiện là một giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo tại địa phương, đẩy lùi tín dụng đen trên địa bàn. Nhiều hộ vay vốn NHCSXH đầu tư cho sản xuất, kinh doanh nay đã thoát nghèo, từng bước vươn lên cải thiện cuộc sống; nhiều gia đình vay vốn cho con em là học sinh, sinh viên đi học, nay các em ra trường có việc làm ổn định giúp đỡ gia đình.

Có thể thấy, với sự vào cuộc và quan tâm đúng mức của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn Quận 4 sẽ tiếp tục phát huy vai trò và hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đặc biệt là công tác giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

Kim Ánh (NHCSXH)

Số lượt người xem: 593    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Thông tin tuyên truyền tháng 2/2020
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 10/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 8/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 7/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 6/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5/2019
 • Tuyên truyền Quý IV - 2018
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/3 đến 31/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 15/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/11 đến 30/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/11 đến 06/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 17/10 đến 31/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/10 đến 16/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 tháng 9 năm 2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 21/3 đến 27/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 14/3 đến 20/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 07/09 đến 13/09/2015
 • Chào mừng Đại hội đảng bộ Quận 4
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/6 đến 20/6/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 18/5 đến 31/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 11/5 đến 17/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 04/5 đến 10/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 06/4 đến 30/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/3 đến 05/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 09/3 đến 22/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 08/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 08/02 đến 25/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/01 đến 08/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 12/01 đến 25/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 05 đến 11/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/12/2014-04/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/12-28/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/12-21/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-08/12-14/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/12-07/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/11-30/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/11-23/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/11-16/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/11-09/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/10-02/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/10-26/10/2014
 • Thông báo dịch vụ sử dụng điện qua SMS của Điện lực
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/10-19/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 - 06/10-12/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/9-21/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/9-07/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/8-17/8/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/7-28/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/7-20/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-07/7-13/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/6-30/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/6-22/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/6-15/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-08/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/05-11/05/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/03-16/04/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/03-30/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/03-23/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/03-16/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/02-07/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/02-23/02/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/01-19/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/01-12/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/12/2013-05/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/12-29/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/12-22/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-15/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/12-08/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-18/11-24/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/11-17/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/11-14/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/11-10/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-28/10-03/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/10-27/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/10-20/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/10-13/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/10-06/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/9-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/9-20/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/9-14/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/9-06/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/9-05/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/8-31/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/8-25/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/8-16/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/8-09/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/8-06/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/7-01/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-25/7-26/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/7-25/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/7-19/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/7-13/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/7-10/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/7-05/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/6-29/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/6-21/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/6-16/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-07/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/5-18/5/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/4-27/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/4-18/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/4-05/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/03-16/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/02-03/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/01-23/02/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/01-25/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/01-22/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/01-12/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/12-30/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-25/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/12-07/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/11-03/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/11-25/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/11-15/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/10-02/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/10-26/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/10-20/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/10-12/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/10-06/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/9-30/9/2012

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
5
9
7
4
2
2
Tìm kiếm