Đảng - Đoàn thể 17 Tháng Năm 2019 7:55:00 CH

Quận 4 có 39 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5

 
Sáng ngày 17/5/2019, Quận ủy Quận 4 tổ chức họp mặt kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019), trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5 và biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2019. Dự họp mặt có các đồng chí: Trần Hoàng Danh, Bí thư Quận ủy – Chủ tịch HĐND Quận; Lý Tấn Hòa, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Trần Hoàng Quân, Chủ tịch UBND Quận 4.
 

Đồng chí Trần Hoàng Danh, Bí thư Quận ủy – Chủ tịch HĐND Quận 4 cài Huy hiệu Đảng cho đảng viên.

Đồng chí Trần Hoàng Danh, Bí thư Quận ủy – Chủ tịch HĐND quận (thứ 8 từ trái) và đồng chí Trần Hoàng Quân, Chủ tịch UBND Quận 4 (thứ 9 từ trái) trao tặng Huy hiệu 65, 55 và 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên.
 
Trong đợt này, Quận 4 có 39 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 1 đồng chí được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là đồng chí Trần Thị Hảo (đảng viên Phường 15); Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng có 3 đồng chí; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng có 3 đồng chí; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng có 10 đồng chí; Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng có 5 đồng chí; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng có 8 đồng chí và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng có 9 đồng chí.
 
Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Trần Hoàng Danh, Bí thư Quận ủy – Chủ tịch HĐND Quận 4 nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gắn bó và hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng và Nhân dân ta; hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân đến hơi thở cuối cùng. Để tiếp tục sự nghiệp cách mạng của Người, chúng ta phải kiên định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa con người bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 
Đồng chí Bí thư Quận ủy – Chủ tịch HĐND Quận 4 yêu cầu tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên cần tăng cường. Các cấp ủy đảng cơ sở cần rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; quan tâm các giải pháp chăm lo tốt hơn về vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn Quận. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII, kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân; chăm lo cho hội viên, đoàn viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững….
 

Đồng chí Trần Hoàng Quân, Chủ tịch UBND Quận 4 tặng Giấy khen cho tập thể đạt thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Đồng chí Lý Tấn Hòa, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy (thứ 10 từ trái) và đồng chí Đỗ Thị Trúc Mai, Phó Chủ tịch UBND Quận 4 (thứ 9 từ trái) tặng Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.
 
Dịp này, có 57 tập thể, 66 cá nhân được tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân Quận 4 vì đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018 - 2019.
 
Sau buổi lễ, lãnh đạo Quận 4 đã đến trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tại nhà cho đảng viên Trần Thị Hảo (Phường 15); Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Văn Đức và Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên Tăng Nguyệt Nga (Phường 4).
 
Mỹ Duyên

Số lượt người xem: 755    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Thông tin tuyên truyền tháng 2/2020
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 10/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 8/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 7/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 6/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5/2019
 • Tuyên truyền Quý IV - 2018
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/3 đến 31/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 15/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/11 đến 30/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/11 đến 06/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 17/10 đến 31/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/10 đến 16/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 tháng 9 năm 2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 21/3 đến 27/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 14/3 đến 20/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 07/09 đến 13/09/2015
 • Chào mừng Đại hội đảng bộ Quận 4
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/6 đến 20/6/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 18/5 đến 31/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 11/5 đến 17/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 04/5 đến 10/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 06/4 đến 30/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/3 đến 05/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 09/3 đến 22/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 08/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 08/02 đến 25/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/01 đến 08/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 12/01 đến 25/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 05 đến 11/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/12/2014-04/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/12-28/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/12-21/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-08/12-14/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/12-07/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/11-30/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/11-23/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/11-16/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/11-09/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/10-02/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/10-26/10/2014
 • Thông báo dịch vụ sử dụng điện qua SMS của Điện lực
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/10-19/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 - 06/10-12/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/9-21/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/9-07/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/8-17/8/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/7-28/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/7-20/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-07/7-13/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/6-30/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/6-22/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/6-15/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-08/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/05-11/05/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/03-16/04/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/03-30/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/03-23/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/03-16/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/02-07/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/02-23/02/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/01-19/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/01-12/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/12/2013-05/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/12-29/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/12-22/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-15/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/12-08/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-18/11-24/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/11-17/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/11-14/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/11-10/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-28/10-03/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/10-27/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/10-20/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/10-13/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/10-06/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/9-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/9-20/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/9-14/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/9-06/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/9-05/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/8-31/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/8-25/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/8-16/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/8-09/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/8-06/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/7-01/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-25/7-26/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/7-25/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/7-19/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/7-13/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/7-10/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/7-05/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/6-29/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/6-21/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/6-16/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-07/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/5-18/5/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/4-27/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/4-18/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/4-05/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/03-16/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/02-03/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/01-23/02/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/01-25/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/01-22/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/01-12/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/12-30/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-25/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/12-07/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/11-03/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/11-25/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/11-15/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/10-02/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/10-26/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/10-20/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/10-12/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/10-06/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/9-30/9/2012

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
3
8
8
4
2
2
Tìm kiếm