Đảng - Đoàn thể 20 Tháng Tư 2023 5:25:00 CH

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác tiếp nhận, quản lý, rà soát, sàng lọc đảng viên


Chiều ngày 19/4/2023, Quận ủy Quận 4 tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực Quận uỷ với Bí thư Đảng ủy 13 phường và Bí thư chi bộ khu phố, chung cư với chuyên đề “Các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tiếp nhận, quản lý, rà soát, sàng lọc đảng viên và vận động đảng viên chuyển sinh hoạt về nơi cư trú thường xuyên tại các chi bộ khu phố trong giai đoạn hiện nay”. Đồng chí Lý Tấn Hoà, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 4 chủ trì hội nghị.
 

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Diễm, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy điều hành hội nghị.

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Diễm, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy đã thông tin kết quả thực hiện nâng cao chất lượng chi bộ, công tác quản lý đảng viên đang sinh hoạt trên địa bàn khu dân cư hiện nay. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Quận ủy đã kịp thời ban hành 34 văn bản chỉ đạo các cấp ủy và tổ chức đảng. Qua đó, tình hình chất lượng sinh hoạt chi bộ khu phố có chuyển biến khá rõ rệt, nền nếp; chế độ sinh hoạt chi ủy, chi bộ và sinh hoạt chuyên đề được duy trì tốt; nội dung sinh hoạt từng bước được cải tiến, có sự cân đối hơn giữa công tác chuyên môn với công tác xây dựng Đảng, nhất là về công tác giáo dục chính trị tư tưởng và công tác kiểm tra, giám sát. Ngoài ra, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo cấp ủy cơ sở nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Quận 4 đã kết nạp được 343/600 đảng viên, đạt tỷ lệ 57,1%; xóa tên, khai trừ, cho ra khỏi Đảng 29 đảng viên vi phạm.

Tuy nhiên, công tác quản lý đảng viên trong thời gian qua vẫn còn phát sinh những tồn tại, hạn chế như: một số đảng viên sa sút ý chí phấn đấu, thiếu gương mẫu, không làm nhiệm vụ đảng viên, thay đổi nơi cư trú không báo cáo cấp ủy địa phương, bỏ sinh hoạt Đảng nhiều tháng, vi phạm Điều lệ Đảng…
Hội nghị đã được nghe 8 ý kiến đóng góp của các đại biểu xoay quanh một số nội dung như: kinh nghiệm thực hiện phân công Đảng ủy viên phụ trách theo dõi, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khu phố; thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về nội dung sinh hoạt và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; giải pháp phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện tự phê bình và phê bình; giải pháp làm tốt công tác tiếp nhận, quản lý, rà soát, sàng lọc đảng viên và vận động đảng viên chuyển sinh hoạt về nơi cư trú lâu dài…
 

Đồng chí Lý Tấn Hoà, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Lý Tấn Hòa đề nghị cấp ủy cơ sở tiếp tục tăng cường nghiên cứu kỹ các văn bản của Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác tiếp nhận, quản lý, rà soát, sàng lọc đảng viên và vận động đảng viên chuyển sinh hoạt về nơi cư trú thường xuyên; đặc biệt là các văn bản: Kết luận số 18-KL/TW, Nghị quyết số 28-NQ/TW, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, Công văn số 247-CV/TU… Đồng chí lưu ý hằng tháng, các cấp ủy cơ sở cần bám sát nội dung được Quận ủy định hướng và cung cấp đầy đủ, chính xác cái tài liệu nghiên cứu cho đảng viên; thực hiện tốt công tác chuẩn bị nội dung trước các buổi sinh hoạt chi bộ, lựa chọn những nội dung phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo được sự hưởng ứng đóng góp, xây dựng của đảng viên trong chi bộ.

Đồng chí Lý Tấn Hòa đề nghị đặc biệt quan tâm đến công tác điểm danh sinh hoạt chi bộ, nằm rõ lý đảng viên không tham gia sinh hoạt để kịp thời cập nhật, quản lý hồ sơ lý lịch đảng viên. Đối với công tác tiếp nhận, quản lý, rà soát, sàng lọc đảng viên và vận động đảng viên chuyển sinh hoạt về nơi cư trú cần được thực hiện đúng theo quy định. Đồng chí lưu ý Đảng ủy các phường tiếp tục quan tâm, phân công các đồng chí Đảng ủy viên tích cực phụ trách theo dõi, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khu phố và kịp thời thông tin các vấn đề khó khăn, phát sinh về cho Ban Thường vụ Quận ủy…

Nguyên Tam

Số lượt người xem: 324    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/05-11/05/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 14/3 đến 20/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/7-25/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/02-03/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/12-07/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/11 đến 06/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/10 đến 16/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 04/5 đến 10/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/11-15/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 08/02 đến 25/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/9-30/9/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/01-23/02/2013
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 8/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-08/12-14/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 07/09 đến 13/09/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/10-06/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 11/5 đến 17/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/5-18/5/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/7-19/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/12/2014-04/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/4-18/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/11-10/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/10-02/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-15/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/01-12/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/7-01/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/11-14/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/11-25/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/9-21/9/2014
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 7/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/7-05/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-07/7-13/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/10-27/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 05 đến 11/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/10-20/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/8-25/8/2013
 • Thông tin tuyên truyền tháng 2/2020
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/11-16/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/03-16/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/9-20/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/11-03/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 17/10 đến 31/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/12/2013-05/01/2014
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 6/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/8-17/8/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-25/7-26/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-18/11-24/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/11-30/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-07/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/9-05/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/11-23/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/11 đến 30/11/2016
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/3 đến 31/3/2017
 • Thông báo dịch vụ sử dụng điện qua SMS của Điện lực
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/8-16/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/12-30/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/01-12/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/10-26/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-25/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/9-14/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/12-07/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/10-20/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/4-27/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 06/4 đến 30/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 18/5 đến 31/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/10-12/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/7-10/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/10-02/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/01-25/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/10-06/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/7-13/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/8-06/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/10-19/10/2014
 • Tuyên truyền Quý IV - 2018
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/12-28/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/6-29/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/02-07/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/7-28/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/03-30/03/2014
 • Chào mừng Đại hội đảng bộ Quận 4
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/10-26/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 15/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-08/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/7-20/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/6-21/6/2013
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 10/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/12-22/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/11-17/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/03-16/04/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 tháng 9 năm 2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/12-29/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/6-15/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/12-21/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 09/3 đến 22/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 12/01 đến 25/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/01-22/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/01 đến 08/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 21/3 đến 27/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/9-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/8-09/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/6 đến 20/6/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-28/10-03/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/3 đến 05/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/12-08/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/9-07/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/9-06/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/6-30/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/03-16/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/4-05/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 - 06/10-12/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/02-23/02/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/6-16/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/6-22/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/11-09/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/10-13/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 08/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/03-23/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/8-31/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/01-19/01/2014

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
2
8
6
2
3
8
Tìm kiếm