Tuyển dụng công chức 10 Tháng Sáu 2023 2:35:28 CH
Thông báo Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Quận 4 năm 2023  (06/06/2023)
  
Ủy ban nhân dân Quận 4 thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Quận 4 năm 2023 (Vui lòng xem nội dung tập tin đình kèm). Thông báo số 298/TB-UBND ngày 05/6/2023.
Thông báo tuyển dụng công chức Quận 4 năm 2023  (26/04/2023)
  
Thực hiện Thông báo số 1894/TB-SNV ngày 21/4/2023 của Sở Nội vụ thành phố về tuyển dụng công chức năm 2023, Ủy ban nhân dân Quận 4 thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân phường thuộc Quận 4 năm 2023 (Vui lòng xem nội dung Thông báo đính kèm). - Thông báo số 195/TB-UBND của UBND Quận 4; - Mẫu danh sách đăng ký dự tuyển.
Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức năm 2023 của Thành phố  (24/04/2023)
  
Ngày 21/4/2023, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 1894/TB-SNV về tuyển dụng công chức năm 2023 của Thành phố (Vui lòng xem nội dung các tập tin đính kèm). - Thông báo số 1894/TB-SNV; - Phụ lục kèm Thông báo số 1894/TB-SNV.
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Quận 4 đợt 2 năm 2022  (14/02/2023)
  
Hội đồng tuyển dụng viên chức Quận 4 năm 2022 thông báo kết quả trúng tuyển đến các thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức Quận 4 đợt 2 năm 2022 (Vui lòng xem chi tiết các tập tin đính kèm) - Thông báo số 22/TB-HĐ; - Quyết định 54/QĐ-UBND-NC.
Thông báo điểm kiểm tra sát hạch của các thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng viên chức Quận 4 đợt 2 năm 2022  (19/01/2023)
  
Hội đồng tuyển dụng viên chức Quận 4 năm 2022 thông báo điểm kiểm tra sát hạch của các thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng viên chức Quận 4 đợt 2 năm 2022 (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm). Thông báo số 07/TB-HĐTD.
Thông báo Về nội dung, thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 4 đợt 2 năm 2022  (28/12/2022)
  
Hội đồng tuyển dụng viên chức Quận 4 thông báo Về nội dung, thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 4 đợt 2 năm 2022 (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm) Thông báo số 809/TB-HĐ.
Thông báo Về nội dung, thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo đợt 2 năm 2022  (28/12/2022)
  
Hội đồng tuyển dụng viên chức Quận 4 thông báo Về nội dung, thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo đợt 2 năm 2022 (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm) Thông báo số 810/TB-HĐ.
Danh sách tổng hợp công khai kết quả sơ tuyển buổi sáng ngày 16/12/2022  (23/12/2022)
  
Hội đồng sơ tuyển Quận 4 thông báo danh sách tổng hợp công khai kết quả sơ tuyển buổi sáng ngày 16/12/2022 (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm) Danh sách tổng hợp.
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2022  (22/12/2022)
  
Hội đồng tuyển dụng viên chức Quận 4 năm 2022 thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2022 (Vui lòng xem chi tiết các tập tin đính kèm). - Thông báo số 800/TB-HĐ; - Quyết định số 694/QĐ-UBND.
Thông báo tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách phường 2, 3, 6, 8, 10, 14, 18 thuộc Quận 4 năm 2022  (01/11/2022)
  
Ngày 26/10/2022, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Thông báo số 287/TB-UBND về tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách phường 2, 3, 6, 8, 10, 14, 18 thuộc Quận 4 năm 2022 (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm). - Thông báo số 287/TB-UBND ngày 26/10/2022; - Mẫu phiếu dự tuyển.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/05-11/05/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 14/3 đến 20/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/7-25/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/02-03/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/12-07/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/11 đến 06/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/10 đến 16/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 04/5 đến 10/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/11-15/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 08/02 đến 25/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/9-30/9/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/01-23/02/2013
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 8/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-08/12-14/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 07/09 đến 13/09/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/10-06/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 11/5 đến 17/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/5-18/5/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/7-19/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/12/2014-04/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/4-18/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/11-10/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/10-02/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-15/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/01-12/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/7-01/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/11-14/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/11-25/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/9-21/9/2014
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 7/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/7-05/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-07/7-13/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/10-27/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 05 đến 11/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/10-20/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/8-25/8/2013
 • Thông tin tuyên truyền tháng 2/2020
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/11-16/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/03-16/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/9-20/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/11-03/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 17/10 đến 31/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/12/2013-05/01/2014
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 6/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/8-17/8/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-25/7-26/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-18/11-24/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/11-30/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-07/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/9-05/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/11-23/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/11 đến 30/11/2016
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/3 đến 31/3/2017
 • Thông báo dịch vụ sử dụng điện qua SMS của Điện lực
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/8-16/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/12-30/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/01-12/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/10-26/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-25/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/9-14/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/12-07/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/10-20/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/4-27/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 06/4 đến 30/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 18/5 đến 31/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/10-12/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/7-10/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/10-02/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/01-25/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/10-06/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/7-13/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/8-06/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/10-19/10/2014
 • Tuyên truyền Quý IV - 2018
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/12-28/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/6-29/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/02-07/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/7-28/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/03-30/03/2014
 • Chào mừng Đại hội đảng bộ Quận 4
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/10-26/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 15/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-08/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/7-20/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/6-21/6/2013
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 10/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/12-22/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/11-17/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/03-16/04/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 tháng 9 năm 2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/12-29/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/6-15/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/12-21/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 09/3 đến 22/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 12/01 đến 25/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/01-22/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/01 đến 08/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 21/3 đến 27/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/9-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/8-09/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/6 đến 20/6/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-28/10-03/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/3 đến 05/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/12-08/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/9-07/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/9-06/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/6-30/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/03-16/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/4-05/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 - 06/10-12/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/02-23/02/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/6-16/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/6-22/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/11-09/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/10-13/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 08/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/03-23/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/8-31/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/01-19/01/2014

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
2
0
4
1
2
1
Tìm kiếm