Thông tin báo cáo thống kê 29 Tháng Tư 2017 8:29:13 CH
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2017  (12/04/2017)
  
1. Giá trị sản xuất công nghiệp (Theo Giá so sánh 2010): Ước thực hiện tháng 4 năm 2017 đạt 85,761 tỷ đồng, lũy kế 314,266 tỷ đồng, đạt 30,92% kế hoạch và tăng 7,61% so với cùng kỳ, trong đó: - Khối Hợp tác xã tăng 15,2% do Hợp tác xã Cơ khí Nhà Rồng; - Hộ sản xuất cá thể tăng 5,14% do tình hình sản xuất kinh doanh hộ cá thể: Phường 6: phát ...
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 năm 2017  (08/03/2017)
  
1. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (Theo Giá so sánh 2010): - Ước thực hiện tháng 3 năm 2017 đạt 79,670 tỷ đồng, lũy kế 228,361 tỷ đồng, đạt 22,47% kế hoạch và tăng 8,31% so với cùng kỳ, trong đó: - Khối Hợp tác xã tăng 0,14% ; - Hộ sản xuất cá thể tăng 3,82% do tình hình sản xuất kinh doanh hộ cá thể: Phường 1: phát sinh ...
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 - ước năm 2016  (07/12/2016)
  
1. Giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng: Ước thực hiện tháng 12 năm 2016 đạt 106,307 tỷ đồng, ước năm đạt 1.018,788 tỷ đồng, vượt 7,25% kế hoạch và tăng 12,61% so với cùng kỳ, trong đó: - Khối Hợp tác xã giảm 5,06%; - Hộ sản xuất cá thể giảm 4,26% do tình hình sản xuất kinh doanh hộ cá thể Phường 10 (ngành sản xuất trang phục, sản ...
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11  (05/11/2016)
  
1. Giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng: Ước thực hiện tháng 11 năm 2016 đạt 99,056 tỷ đồng, lũy kế 908,925 tỷ đồng, đạt 95,68% kế hoạch và tăng 12,54% so với cùng kỳ, trong đó khối Hợp tác xã giảm 4,96%; Hộ sản xuất cá thể giảm 4,07% do tình hình sản xuất kinh doanh hộ cá thể Phường 10 (ngành sản xuất trang phục, sản phẩm da, sản phẩm ...
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10  (05/10/2016)
  
1. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp: Ước thực hiện tháng 10 năm 2016 đạt 88,705 tỷ đồng, lũy kế 803,156 tỷ đồng, đạt 84,55% kế hoạch và tăng 12,50% so với cùng kỳ, trong đó khối Hợp tác xã giảm 9,77%; Hộ sản xuất cá thể giảm 3,97% do tình hình sản xuất kinh doanh hộ cá thể Phường 15 (ngành sản xuất thực phẩm, trang phục, ...
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9  (13/09/2016)
  
1. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp: Ước thực hiện tháng 9 năm 2016 đạt 84,405 tỷ đồng, lũy kế 713,084 tỷ đồng, đạt 75,06% kế hoạch và tăng 11,53% so với cùng kỳ, trong đó khối Hợp tác xã tăng 0,15%; Hộ sản xuất cá thể giảm 3,43% do tình hình sản xuất kinh doanh hộ cá thể Phường 15 (ngành sản xuất thực phẩm, trang phục, da, ...
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2016  (23/08/2016)
  
1. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp: Ước thực hiện tháng 8 năm 2016 đạt 92,087 tỷ đồng, lũy kế 640,191 tỷ đồng, đạt 67,39% kế hoạch và tăng 12,87% so với cùng kỳ, trong đó khối Hợp tác xã tăng 14,21%; Hộ sản xuất cá thể giảm 2,98% ; DN Tư nhân tăng 1,22% ; Công ty TNHH và Cổ Phần tăng 24,89% so với cùng kỳ. Các ngành tăng ...
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2016  (08/07/2016)
  
1. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp: Ước thực hiện tháng 7 năm 2016 đạt 91,740 tỷ đồng, lũy kế 552,345 tỷ đồng, đạt 58,14 % kế hoạch và tăng 11,97 % so với cùng kỳ, trong đó khối Hợp tác xã tăng 16,75 %; Hộ sản xuất cá thể giảm 2,58 % ; DN Tư nhân tăng 1,08 % ; Công ty TNHH và Cổ Phần tăng 23,01 % so với cùng kỳ. Các ngành ...
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 - năm 2016  (06/06/2016)
  
1. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (Theo Giá so sánh 2010): Ước thực hiện tháng 6 năm 2016 đạt 82,213 tỷ đồng, lũy kế 457,438 tỷ đồng, đạt 48,15 % kế hoạch và tăng 8,77 % so với cùng kỳ, trong đó khối Hợp tác xã tăng 33,57 %; Hộ sản xuất cá thể giảm 2,76 % ; DN Tư nhân giảm 4,9 % ; Công ty TNHH và Cổ Phần tăng 18,06 % so ...
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2016  (06/04/2016)
  
1. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo Giá so sánh 2010): Ước thực hiện tháng 4 năm 2016 đạt 85,629 tỷ đồng, lũy kế 296,471 tỷ đồng, đạt 31,21 % kế hoạch và tăng 8,05 % so với cùng kỳ, trong đó khối Hợp tác xã tăng 45,72 %; Hộ sản xuất cá thể tăng 2,03 % ; DN Tư nhân tăng 9,29 % ; Công ty TNHH và Cổ Phần tăng 11,49 % ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/3 đến 31/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 15/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/11 đến 30/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/11 đến 06/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 17/10 đến 31/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/10 đến 16/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 tháng 9 năm 2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 21/3 đến 27/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 14/3 đến 20/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 07/09 đến 13/09/2015
 • Chào mừng Đại hội đảng bộ Quận 4
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/6 đến 20/6/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 18/5 đến 31/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 11/5 đến 17/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 04/5 đến 10/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 06/4 đến 30/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/3 đến 05/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 09/3 đến 22/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 08/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 08/02 đến 25/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/01 đến 08/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 12/01 đến 25/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 05 đến 11/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/12/2014-04/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/12-28/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/12-21/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-08/12-14/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/12-07/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/11-30/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/11-23/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/11-16/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/11-09/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/10-02/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/10-26/10/2014
 • Thông báo dịch vụ sử dụng điện qua SMS của Điện lực
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/10-19/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 - 06/10-12/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/9-21/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/9-07/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/8-17/8/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/7-28/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/7-20/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-07/7-13/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/6-30/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/6-22/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/6-15/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-08/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/05-11/05/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/03-16/04/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/03-30/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/03-23/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/03-16/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/02-07/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/02-23/02/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/01-19/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/01-12/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/12/2013-05/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/12-29/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/12-22/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-15/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/12-08/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-18/11-24/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/11-17/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/11-14/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/11-10/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-28/10-03/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/10-27/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/10-20/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/10-13/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/10-06/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/9-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/9-20/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/9-14/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/9-06/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/9-05/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/8-31/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/8-25/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/8-16/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/8-09/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/8-06/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/7-01/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-25/7-26/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/7-25/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/7-19/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/7-13/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/7-10/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/7-05/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/6-29/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/6-21/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/6-16/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-07/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/5-18/5/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/4-27/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/4-18/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/4-05/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/03-16/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/02-03/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/01-23/02/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/01-25/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/01-22/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/01-12/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/12-30/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-25/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/12-07/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/11-03/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/11-25/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/11-15/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/10-02/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/10-26/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/10-20/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/10-12/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/10-06/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/9-30/9/2012

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
1
6
5
2
3
1
7
Tìm kiếm