Thông tin báo cáo thống kê 21 Tháng Hai 2018 6:08:45 SA
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2018  (10/01/2018)
  
1. Giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng: 1.1 Giá trị sản xuất công nghiệp Ước thực hiện tháng 1 năm 2018 đạt 72,855 tỷ đồng, đạt 6,08% kế hoạch và tăng 3,17% so với cùng kỳ, trong đó: - Khối hợp tác xã tăng 25,77% do Hợp tác xã Cơ khí Nhà Rồng ký được hợp đồng có giá trị cao hơn so với cùng kỳ; - Hộ sản xuất cá thể tăng 1,11%; - DN Tư ...
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 - năm 2017  (13/11/2017)
  
1. Giá trị sản xuất công nghiệp (Theo Giá so sánh 2010): Ước thực hiện tháng 11 năm 2017 đạt 110,285 tỷ đồng, lũy kế 976,233 tỷ đồng, đạt 96,04% kế hoạch và tăng 6,99% so với cùng kỳ, trong đó: - Khối hợp tác xã giảm 6,39% . - Hộ sản xuất cá thể tăng 2,31% do tình hình cơ sở sản xuất cá thể có chuyền biến tích cực trong những tháng cuối năm, ...
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 - năm 2017  (11/10/2017)
  
1. Giá trị sản xuất công nghiệp (Theo Giá so sánh 2010): Ước thực hiện tháng 10 năm 2017 đạt 98,785 tỷ đồng, lũy kế 883,669 tỷ đồng, đạt 86,94% kế hoạch và tăng 9,11% so với cùng kỳ, trong đó: - Khối hợp tác xã giảm 1,91% ; - Hộ sản xuất cá thể tăng 4,93% do tình hình doanh hộ cá thể tăng đơn đặt hàng; - DN Tư nhân tăng 2,55%; - ...
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2017  (13/07/2017)
  
1. Giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng (Theo Giá so sánh 2010): Ước thực hiện tháng 7 năm 2017 đạt 99,514 tỷ đồng, lũy kế 592,193 tỷ đồng, đạt 58,26% kế hoạch và tăng 8,04% so với cùng kỳ, trong đó: - Khối Hợp tác xã tăng 2,90% do Hợp tác xã Cơ khí Nhà Rồng có thêm hợp đồng; - Hộ sản xuất cá thể tăng 6,80% do tình hình sản xuất ...
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 năm 2017  (02/06/2017)
  
1. Giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng (Theo Giá so sánh 2010): Ước thực hiện tháng 6 năm 2017 đạt 94,693 tỷ đồng, lũy kế 501,631 tỷ đồng, đạt 49,35% kế hoạch và tăng 8,91% so với cùng kỳ, trong đó: - Khối Hợp tác xã tăng 16,67% do Hợp tác xã Cơ khí Nhà Rồng có thêm hợp đồng; - Hộ sản xuất cá thể tăng 6,86% do tình hình sản xuất ...
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2017  (12/05/2017)
  
1. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (Theo Giá so sánh 2010): Ước thực hiện tháng 5 năm 2017 đạt 89,272 tỷ đồng, lũy kế 405,499 tỷ đồng, đạt 39,89% kế hoạch và tăng 8,07% so với cùng kỳ, trong đó: - Khối Hợp tác xã tăng 12,05% do Hợp tác xã Cơ khí Nhà Rồng có thêm hợp đồng; - Hộ sản xuất cá thể tăng 6,31% do tình hình sản ...
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2017  (12/04/2017)
  
1. Giá trị sản xuất công nghiệp (Theo Giá so sánh 2010): Ước thực hiện tháng 4 năm 2017 đạt 85,761 tỷ đồng, lũy kế 314,266 tỷ đồng, đạt 30,92% kế hoạch và tăng 7,61% so với cùng kỳ, trong đó: - Khối Hợp tác xã tăng 15,2% do Hợp tác xã Cơ khí Nhà Rồng; - Hộ sản xuất cá thể tăng 5,14% do tình hình sản xuất kinh doanh hộ cá thể: Phường 6: phát ...
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 năm 2017  (08/03/2017)
  
1. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (Theo Giá so sánh 2010): - Ước thực hiện tháng 3 năm 2017 đạt 79,670 tỷ đồng, lũy kế 228,361 tỷ đồng, đạt 22,47% kế hoạch và tăng 8,31% so với cùng kỳ, trong đó: - Khối Hợp tác xã tăng 0,14% ; - Hộ sản xuất cá thể tăng 3,82% do tình hình sản xuất kinh doanh hộ cá thể: Phường 1: phát sinh ...
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 - ước năm 2016  (07/12/2016)
  
1. Giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng: Ước thực hiện tháng 12 năm 2016 đạt 106,307 tỷ đồng, ước năm đạt 1.018,788 tỷ đồng, vượt 7,25% kế hoạch và tăng 12,61% so với cùng kỳ, trong đó: - Khối Hợp tác xã giảm 5,06%; - Hộ sản xuất cá thể giảm 4,26% do tình hình sản xuất kinh doanh hộ cá thể Phường 10 (ngành sản xuất trang phục, sản ...
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11  (05/11/2016)
  
1. Giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng: Ước thực hiện tháng 11 năm 2016 đạt 99,056 tỷ đồng, lũy kế 908,925 tỷ đồng, đạt 95,68% kế hoạch và tăng 12,54% so với cùng kỳ, trong đó khối Hợp tác xã giảm 4,96%; Hộ sản xuất cá thể giảm 4,07% do tình hình sản xuất kinh doanh hộ cá thể Phường 10 (ngành sản xuất trang phục, sản phẩm da, sản phẩm ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/3 đến 31/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 15/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/11 đến 30/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/11 đến 06/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 17/10 đến 31/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/10 đến 16/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 tháng 9 năm 2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 21/3 đến 27/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 14/3 đến 20/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 07/09 đến 13/09/2015
 • Chào mừng Đại hội đảng bộ Quận 4
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/6 đến 20/6/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 18/5 đến 31/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 11/5 đến 17/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 04/5 đến 10/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 06/4 đến 30/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/3 đến 05/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 09/3 đến 22/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 08/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 08/02 đến 25/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/01 đến 08/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 12/01 đến 25/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 05 đến 11/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/12/2014-04/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/12-28/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/12-21/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-08/12-14/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/12-07/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/11-30/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/11-23/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/11-16/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/11-09/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/10-02/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/10-26/10/2014
 • Thông báo dịch vụ sử dụng điện qua SMS của Điện lực
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/10-19/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 - 06/10-12/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/9-21/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/9-07/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/8-17/8/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/7-28/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/7-20/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-07/7-13/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/6-30/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/6-22/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/6-15/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-08/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/05-11/05/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/03-16/04/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/03-30/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/03-23/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/03-16/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/02-07/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/02-23/02/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/01-19/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/01-12/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/12/2013-05/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/12-29/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/12-22/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-15/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/12-08/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-18/11-24/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/11-17/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/11-14/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/11-10/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-28/10-03/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/10-27/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/10-20/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/10-13/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/10-06/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/9-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/9-20/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/9-14/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/9-06/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/9-05/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/8-31/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/8-25/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/8-16/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/8-09/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/8-06/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/7-01/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-25/7-26/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/7-25/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/7-19/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/7-13/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/7-10/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/7-05/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/6-29/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/6-21/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/6-16/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-07/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/5-18/5/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/4-27/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/4-18/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/4-05/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/03-16/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/02-03/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/01-23/02/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/01-25/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/01-22/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/01-12/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/12-30/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-25/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/12-07/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/11-03/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/11-25/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/11-15/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/10-02/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/10-26/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/10-20/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/10-12/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/10-06/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/9-30/9/2012

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
9
3
9
5
5
7
Tìm kiếm