Kế hoạch công tác tuần của TTUB 25 Tháng Sáu 2022 8:24:37 CH
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực UBND Quận 4 - Tuần 25, năm 2022 (Từ ngày 20/6/2022 đến ngày 26/6/2022)  (20/06/2022)
  
STT Công tác tuần 1 Dự họp trực tuyến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam với các địa phương về công tác y tế và phòng, chống dịch bệnh 2 Dự Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán và triển khai Kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán nhà nước khu vực IV 3 Giao ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực UBND Quận 4 - Tuần 22, năm 2022 (Từ ngày 30/5/2022 đến ngày 06/6/2022)  (30/05/2022)
  
STT Công tác tuần 1 Giao ban Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 2 Nghe báo cáo kết quả đánh giá các đơn vị và Ủy ban nhân dân 13 phường quí I/2022 3 Giao ban Thường trực Quận ủy 4 Trình Kế hoạch sử dụng biên chế hành chính, số lượng người ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực UBND Quận 4 - Tuần 21, năm 2022 (Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022)  (23/05/2022)
  
STT Công tác tuần 1 Giao ban Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 2 Nghe báo cáo tiến độ chi trả phụ cấp phòng chống Covid-19 cho các đơn vị 3 Nghe báo cáo Kế hoạch giao biên chế cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị-xã hội và các ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực UBND Quận 4 - Tuần 20, năm 2022 (Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 20/5/2022)  (16/05/2022)
  
STT Công tác tuần 1 Giao ban Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 2 Nghe Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 4 3 Nghe Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp, phân luồng học sinh sau lớp 9 4 Giao ban Thường trực Quận ủy ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực UBND Quận 4 - Tuần 16, năm 2022 (Từ ngày 18/4/2022 đến ngày 24/4/2022)  (18/04/2022)
  
STT Công tác tuần 1 Giao ban Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 2 Giao ban Thường trực Quận ủy 3 Trình Kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội Lễ 30/4 4 Báo cáo rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà đất trên địa bàn quận ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực UBND Quận 4 - Tuần 15, năm 2022 (Từ ngày 11/4/2022 đến ngày 17/4/2022)  (12/04/2022)
  
STT Công tác tuần 1 Giao ban Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 2 Nghe báo cáo Kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội Lễ 30/4 3 Nghe báo cáo rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà đất trên địa bàn quận 4 4 Giao ban Thường ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực UBND Quận 4 - Tuần 12, năm 2022 (Từ ngày 21/3/2022 đến ngày 27/3/2022)  (21/03/2022)
  
STT Công tác tuần 1 Giao ban Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 2 Nghe báo cáo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) 3 Tiếp Đoàn công tác của Ban Lãnh đạo Tầm nhìn Thế giới Việt Nam ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực UBND Quận 4 - Tuần 11, năm 2022 (Từ ngày 14/3/2022 đến ngày 20/3/2022)  (14/03/2022)
  
STT Công tác tuần 1 Dự Hội nghị cán bộ quận, quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với các nghị quyết, kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) 2 Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Quy định số 58-QĐ/TW ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực UBND Quận 4 - Tuần 10, năm 2022  (07/03/2022)
  
STT Công tác tuần 1 Dự Hội nghị thông tin thời sự quý I năm 2022 - chuyên đề "Tình hình thế giới và khu vực" 2 Nghe báo cáo tiến độ giải quyết đơn của Ban quản trị chung cư Khánh Hội 1 3 Giao ban Thường trực Quận ủy 4 Trình những nội ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực UBND Quận 4 - Tuần 09, năm 2022  (28/02/2022)
  
STT Công tác tuần 1 Họp Ban Chấp hành Đảng bộ quận 2 Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt quận 3 Giao ban Thường trực UBND 4 Họp Thường trực Quận ủy 5 Họp Ban Thường vụ Quận ủy 6 Dự Đại hội đại biểu ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/05-11/05/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 14/3 đến 20/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/7-25/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/02-03/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/12-07/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/11 đến 06/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/10 đến 16/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 04/5 đến 10/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/11-15/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 08/02 đến 25/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/9-30/9/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/01-23/02/2013
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 8/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-08/12-14/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 07/09 đến 13/09/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/10-06/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 11/5 đến 17/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/5-18/5/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/7-19/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/12/2014-04/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/4-18/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/11-10/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/10-02/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-15/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/01-12/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/7-01/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/11-14/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/11-25/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/9-21/9/2014
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 7/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/7-05/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-07/7-13/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/10-27/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 05 đến 11/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/10-20/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/8-25/8/2013
 • Thông tin tuyên truyền tháng 2/2020
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/11-16/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/03-16/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/9-20/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/11-03/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 17/10 đến 31/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/12/2013-05/01/2014
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 6/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/8-17/8/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-25/7-26/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-18/11-24/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/11-30/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-07/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/9-05/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/11-23/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/11 đến 30/11/2016
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/3 đến 31/3/2017
 • Thông báo dịch vụ sử dụng điện qua SMS của Điện lực
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/8-16/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/12-30/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/01-12/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/10-26/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-25/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/9-14/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/12-07/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/10-20/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/4-27/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 06/4 đến 30/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 18/5 đến 31/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/10-12/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/7-10/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/10-02/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/01-25/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/10-06/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/7-13/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/8-06/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/10-19/10/2014
 • Tuyên truyền Quý IV - 2018
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/12-28/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/6-29/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/02-07/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/7-28/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/03-30/03/2014
 • Chào mừng Đại hội đảng bộ Quận 4
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/10-26/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 15/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-08/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/7-20/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/6-21/6/2013
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 10/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/12-22/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/11-17/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/03-16/04/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 tháng 9 năm 2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/12-29/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/6-15/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/12-21/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 09/3 đến 22/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 12/01 đến 25/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/01-22/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/01 đến 08/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 21/3 đến 27/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/9-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/8-09/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/6 đến 20/6/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-28/10-03/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/3 đến 05/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/12-08/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/9-07/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/9-06/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/6-30/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/03-16/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/4-05/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 - 06/10-12/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/02-23/02/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/6-16/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/6-22/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/11-09/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/10-13/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 08/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/03-23/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/8-31/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/01-19/01/2014

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
2
5
6
3
6
2
Tìm kiếm