Kế hoạch công tác tuần của TTUB 10 Tháng Mười Hai 2022 1:50:57 SA
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực UBND Quận 4 - Tuần 42, năm 2022 (Từ ngày 21/11/2022 đến 27/11/2022)  (21/11/2022)
  
STT Công tác tuần 1 Giao ban Thường trực Ủy ban nhân dân 2 Nghe báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trên địa bàn quận 3 Giao ban Thường trực Quận ủy 4 Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ tình hình kinh tế - xã hội ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực UBND Quận 4 - Tuần 46, năm 2022 (Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 20/11/2022)  (14/11/2022)
  
STT Công tác tuần 1 Giao ban Thường trực Ủy ban nhân dân 2 Nghe báo cáo nhân sự 3 Giao ban Thường trực Quận ủy 4 Báo cáo quy trình quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ quản lý ngành giáo dục quận 4 5 Báo cáo sơ kết giữa ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực UBND Quận 4 - Tuần 44, năm 2022 (Từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022)  (07/11/2022)
  
STT Công tác tuần 1 Giao ban Thường trực Ủy ban nhân dân 2 Nghe báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện Chương trình Xây dựng “Quận 4 – đô thị thông minh” 3 Nghe báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực UBND Quận 4 - Tuần 44, năm 2022 (Từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022)  (31/10/2022)
  
STT Công tác tuần 1 Trao quyết định cán bộ 2 Giao ban Thường trực Quận ủy 3 Trình danh mục dự án thuộc Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 4 Dự Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2022 5 Dự giao ban ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực UBND Quận 4 - Tuần 43, năm 2022 (Từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022)  (24/10/2022)
  
STT Công tác tuần 1 Giao ban Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 2 Nghe báo cáo một nội dung 3 Nghe báo cáo về danh mục dự án thuộc Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 4 Dự tập huấn về công tác giảm nghèo bền vững năm 2022 5 ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực UBND Quận 4 - Tuần 42, năm 2022 (Từ ngày 17/10/2022 đến 23/10/2022)  (17/10/2022)
  
STT Công tác tuần 1 Giao ban Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 2 Giao ban Thường trực Quận ủy Quận 3 Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị liên quan đến kết quả tổ chức Hội nghị nhà Chung cư Goldview Phường 1, Quận 4 4 Dự Hội nghị triển ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực UBND Quận 4 - Tuần 41, năm 2022 (Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 16/10/2022)  (10/10/2022)
  
STT Công tác tuần 1 Giao ban Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 2 Nghe báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại liên quan đến kết quả tổ chức Hội nghị nhà chung cư tại Chung cư GoldView, Phường 1 3 Họp Đảng ủy Quân sự Quận 4 Nghe báo cáo ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực UBND Quận 4 - Tuần 39, năm 2022 (Từ ngày 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022)  (26/09/2022)
  
STT Công tác tuần 1 CHÀO CỜ 2 Giao ban Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 3 Nghe báo cáo kết quả kiểm tra quyết toán ngân sách năm 2021 4 Dự họp về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực UBND Quận 4 - Tuần 38, năm 2022 (Từ ngày 19/9/2022 đến ngày 25/9/2022)  (19/09/2022)
  
STT Công tác tuần 1 CHÀO CỜ 2 Giao ban Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 3 Nghe báo cáo Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 4 Nghe báo cáo tiến độ thực hiện đề án xây dựng lực lượng nòng cốt tại chung cư cao tầng trên ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực UBND Quận 4 - Tuần 37, năm 2022 (Từ ngày 12/9/2022 đến ngày 18/9/2022)  (12/09/2022)
  
STT Công tác tuần 1 CHÀO CỜ 2 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy, chữa cháy và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/05-11/05/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 14/3 đến 20/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/7-25/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/02-03/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/12-07/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/11 đến 06/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/10 đến 16/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 04/5 đến 10/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/11-15/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 08/02 đến 25/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/9-30/9/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/01-23/02/2013
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 8/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-08/12-14/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 07/09 đến 13/09/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/10-06/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 11/5 đến 17/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/5-18/5/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/7-19/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/12/2014-04/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/4-18/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/11-10/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/10-02/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-15/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/01-12/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/7-01/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/11-14/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/11-25/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/9-21/9/2014
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 7/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/7-05/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-07/7-13/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/10-27/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 05 đến 11/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/10-20/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/8-25/8/2013
 • Thông tin tuyên truyền tháng 2/2020
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/11-16/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/03-16/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/9-20/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/11-03/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 17/10 đến 31/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/12/2013-05/01/2014
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 6/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/8-17/8/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-25/7-26/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-18/11-24/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/11-30/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-07/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/9-05/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/11-23/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/11 đến 30/11/2016
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/3 đến 31/3/2017
 • Thông báo dịch vụ sử dụng điện qua SMS của Điện lực
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/8-16/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/12-30/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/01-12/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/10-26/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-25/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/9-14/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/12-07/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/10-20/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/4-27/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 06/4 đến 30/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 18/5 đến 31/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/10-12/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/7-10/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/10-02/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/01-25/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/10-06/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/7-13/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/8-06/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/10-19/10/2014
 • Tuyên truyền Quý IV - 2018
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/12-28/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/6-29/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/02-07/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/7-28/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/03-30/03/2014
 • Chào mừng Đại hội đảng bộ Quận 4
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/10-26/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 15/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-08/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/7-20/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/6-21/6/2013
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 10/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/12-22/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/11-17/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/03-16/04/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 tháng 9 năm 2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/12-29/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/6-15/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/12-21/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 09/3 đến 22/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 12/01 đến 25/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/01-22/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/01 đến 08/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 21/3 đến 27/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/9-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/8-09/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/6 đến 20/6/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-28/10-03/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/3 đến 05/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/12-08/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/9-07/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/9-06/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/6-30/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/03-16/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/4-05/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 - 06/10-12/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/02-23/02/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/6-16/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/6-22/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/11-09/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/10-13/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 08/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/03-23/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/8-31/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/01-19/01/2014

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
7
6
2
6
4
4
Tìm kiếm