Kế hoạch công tác tuần của TTUB 24 Tháng Bảy 2024 9:39:00 SA
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực UBND Quận 4 - Tuần 30, năm 2024 (Từ ngày 22/7/2024 đến ngày 28/7/2024)  (22/07/2024)
  
STT Công tác tuần 1 Giao ban Ủy ban nhân dân Quận 4 2 Nghe báo cáo về tổ chức Giải Quần vợt vận động gây Quỹ "Vì người nghèo" Quận 4 năm 2024 3 Nghe báo cáo Kết quả phúc tra việc thực hiện những nội dung kiến nghị khắc phục của Đoàn Kiểm tra phòng cháy, chữa ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực UBND Quận 4 - Tuần 29, năm 2024 (Từ ngày 15/7/2024 đến ngày 21/7/2024)  (15/07/2024)
  
STT Công tác tuần 1 Dự kỳ họp thứ mười bảy Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 2 Dự họp trực tuyến Phiên họp thứ tám của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về đánh giá kết quả triển khai công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2024, phương ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực UBND Quận 4 - Tuần 28, năm 2024 (Từ ngày 08/7/2024 đến ngày 14/7/2024)  (08/07/2024)
  
STT Công tác tuần 1 Giao ban Ủy ban nhân dân Quận 2 Nghe báo cáo video về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn Quận 4 3 Nghe báo cáo Kế hoạch tổ chức tri ân, tuyên dương, khen ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực UBND Quận 4 - Tuần 23, năm 2024 (Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 07/7/2024)  (01/07/2024)
  
STT Công tác tuần 1 Tham dự lớp kỹ năng lãnh đạo, quản lý và hoạch định chính sách trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (từ 01/7/2024 đến 11/7/2024) 2 Dự Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh 3 Dự ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực UBND Quận 4 - Tuần 26, năm 2024 (Từ ngày 24/6/2024 đến ngày 30/6/2024)  (24/06/2024)
  
STT Công tác tuần 1 Giao ban Ủy ban nhân dân Quận 2 Nghe báo cáo đề xuất lắp đặt thí điểm tổ hợp thông tin quảng bá du lịch trên địa bàn quận 4 3 Nghe báo cáo Kế hoạch phát triển sản phẩm văn hóa, văn nghệ đặc trưng trên địa bàn Quận 4 và Nghe báo cáo xây ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực UBND Quận 4 - Tuần 25, năm 2024 (Từ ngày 17/6/2024 đến ngày 23/6/2024)  (17/06/2024)
  
STT Công tác tuần 1 Giao ban Ủy ban nhân dân Quận 2 Nghe báo cáo tiêu chí luân chuyển viên chức quản lý giáo dục 3 Nghe báo cáo nhân sự, Kế hoạch giao biên chế cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội và các phường năm ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực UBND Quận 4 - Tuần 24, năm 2024 (Từ ngày 10/6/2024 đến ngày 16/6/2024)  (10/06/2024)
  
STT Công tác tuần 1 Dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06 tại văn bản 452/TTg-KSTT ngày 23 tháng 5 năm 2023 và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế theo Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 30 tháng 5 năm ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực UBND Quận 4 - Tuần 23, năm 2024 (Từ ngày 03/6/2024 đến ngày 09/6/2024)  (03/06/2024)
  
STT Công tác tuần 1 Giao ban Ủy ban nhân dân Quận 2 Dự phiên toà sơ thẩm 3 Họp Thường trực Quận ủy 4 Báo cáo về đề xuất của Công an Quận 4 tạm mượn khu đất trống thuộc Dự án công viên Hồ Khánh Hội để làm kho tạm giữ phương tiện, tang ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực UBND Quận 4 - Tuần 22, năm 2024 (Từ ngày 27/5/2024 đến ngày 02/6/2024)  (27/05/2024)
  
STT Công tác tuần 1 Giao ban Ủy ban nhân dân Quận 2 Nghe báo cáo nội dung rút ngắn 05 quy trình giải quyết thủ tục thành lập và hoạt động hộ kinh doanh 3 Họp Thường trực Quận ủy 4 Báo cáo Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự và công tác ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực UBND Quận 4 - Tuần 21, năm 2024 (Từ ngày 20/5/2024 đến ngày 26/5/2024)  (20/05/2024)
  
STT Công tác tuần 1 Giao ban Ủy ban nhân dân Quận 2 Nghe báo cáo những hạn chế trong đánh giá việc thực hiện 03 bộ chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp huyện và chuyển đổi số trên địa bàn quận 4 trong năm 2023 3 Nghe báo cáo nhân sự và Quy ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/05-11/05/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 14/3 đến 20/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/7-25/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/02-03/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/12-07/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/11 đến 06/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/10 đến 16/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 04/5 đến 10/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/11-15/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 08/02 đến 25/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/9-30/9/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/01-23/02/2013
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 8/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-08/12-14/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 07/09 đến 13/09/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/10-06/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 11/5 đến 17/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/5-18/5/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/7-19/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/12/2014-04/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/4-18/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/11-10/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/10-02/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-15/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/01-12/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/7-01/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/11-14/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/11-25/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/9-21/9/2014
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 7/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/7-05/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-07/7-13/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/10-27/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 05 đến 11/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/10-20/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/8-25/8/2013
 • Thông tin tuyên truyền tháng 2/2020
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/11-16/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/03-16/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/9-20/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/11-03/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 17/10 đến 31/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/12/2013-05/01/2014
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 6/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/8-17/8/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-25/7-26/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-18/11-24/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/11-30/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-07/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/9-05/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/11-23/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/11 đến 30/11/2016
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/3 đến 31/3/2017
 • Thông báo dịch vụ sử dụng điện qua SMS của Điện lực
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/8-16/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/12-30/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/01-12/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/10-26/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-25/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/9-14/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/12-07/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/10-20/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/4-27/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 06/4 đến 30/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 18/5 đến 31/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/10-12/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/7-10/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/10-02/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/01-25/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/10-06/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/7-13/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/8-06/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/10-19/10/2014
 • Tuyên truyền Quý IV - 2018
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/12-28/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/6-29/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/02-07/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/7-28/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/03-30/03/2014
 • Chào mừng Đại hội đảng bộ Quận 4
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/10-26/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 15/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-08/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/7-20/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/6-21/6/2013
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 10/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/12-22/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/11-17/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/03-16/04/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 tháng 9 năm 2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/12-29/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/6-15/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/12-21/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 09/3 đến 22/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 12/01 đến 25/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/01-22/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/01 đến 08/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 21/3 đến 27/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/9-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/8-09/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/6 đến 20/6/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-28/10-03/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/3 đến 05/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/12-08/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/9-07/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/9-06/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/6-30/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/03-16/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/4-05/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 - 06/10-12/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/02-23/02/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/6-16/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/6-22/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/11-09/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/10-13/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 08/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/03-23/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/8-31/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/01-19/01/2014

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
2
8
6
1
3
6
Tìm kiếm