Kế hoạch công tác tuần của TTUB 23 Tháng Ba 2023 5:55:10 CH
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực UBND Quận 4 - Tuần 07, năm 2023 (Từ ngày 13/02/2023 đến ngày 17/02/2023)  (13/02/2023)
  
STT Công tác tuần 1 Dự làm việc với Ban lãnh đạo các đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 4 về kế hoạch, chương trình công tác, nhiệm vụ năm 2023 2 Giao ban Thường trực Quận ủy Quận ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực UBND Quận 4 - Tuần 06, năm 2023 (Từ ngày 06/02/2023 đến ngày 10/02/2023)  (06/02/2023)
  
STT Công tác tuần 1 Giao ban Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 2 Nghe báo cáo về kế hoạch thực hiện xây dựng mới chung cư cũ cấp D năm 2023 trên địa bàn Quận 4 3 Dự Chấm điểm trang trí các tiểu trại tại Hội trại tòng quân năm 2023 4 Giao ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực UBND Quận 4 - Tuần 03-04, năm 2023 (Từ ngày 16/01/2023 đến ngày 22/01/2023)  (16/01/2023)
  
STT Công tác tuần 1 Dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 2 Dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực UBND Quận 4 - Tuần 02, năm 2023 (Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023)  (09/01/2023)
  
STT Công tác tuần 1 Giao ban Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 2 Nghe báo cáo kết quả thanh tra và dự thảo Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn Phường 2 3 Thăm, chúc Tết Quý Mão năm 2023 ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực UBND Quận 4 - Tuần 51, năm 2022 (Từ ngày 19/12/2022 đến ngày 25/12/2022)  (19/12/2022)
  
STT Công tác tuần 1 Giao ban Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 4 2 Nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 và Kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội Tết Nguyên đán năm 2023 3 Giao ban Thường ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực UBND Quận 4 - Tuần 50, năm 2022 (Từ ngày 12/12/2022 đến ngày 18/12/2022)  (12/12/2022)
  
STT Công tác tuần 1 Giao ban Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 4 2 Giao ban Thường trực Quận ủy 3 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội năm 2022 và Kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2023 và Báo cáo kết quả thực hiện giám ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực UBND Quận 4 - Tuần 42, năm 2022 (Từ ngày 21/11/2022 đến 27/11/2022)  (21/11/2022)
  
STT Công tác tuần 1 Giao ban Thường trực Ủy ban nhân dân 2 Nghe báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trên địa bàn quận 3 Giao ban Thường trực Quận ủy 4 Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ tình hình kinh tế - xã hội ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực UBND Quận 4 - Tuần 46, năm 2022 (Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 20/11/2022)  (14/11/2022)
  
STT Công tác tuần 1 Giao ban Thường trực Ủy ban nhân dân 2 Nghe báo cáo nhân sự 3 Giao ban Thường trực Quận ủy 4 Báo cáo quy trình quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ quản lý ngành giáo dục quận 4 5 Báo cáo sơ kết giữa ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực UBND Quận 4 - Tuần 44, năm 2022 (Từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022)  (07/11/2022)
  
STT Công tác tuần 1 Giao ban Thường trực Ủy ban nhân dân 2 Nghe báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện Chương trình Xây dựng “Quận 4 – đô thị thông minh” 3 Nghe báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững ...
Kế hoạch công tác tuần của Thường trực UBND Quận 4 - Tuần 44, năm 2022 (Từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022)  (31/10/2022)
  
STT Công tác tuần 1 Trao quyết định cán bộ 2 Giao ban Thường trực Quận ủy 3 Trình danh mục dự án thuộc Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 4 Dự Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2022 5 Dự giao ban ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/05-11/05/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 14/3 đến 20/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/7-25/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/02-03/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/12-07/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/11 đến 06/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/10 đến 16/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 04/5 đến 10/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/11-15/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 08/02 đến 25/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/9-30/9/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/01-23/02/2013
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 8/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-08/12-14/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 07/09 đến 13/09/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/10-06/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 11/5 đến 17/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/5-18/5/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/7-19/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/12/2014-04/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/4-18/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/11-10/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/10-02/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-15/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/01-12/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/7-01/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/11-14/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/11-25/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/9-21/9/2014
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 7/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/7-05/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-07/7-13/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/10-27/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 05 đến 11/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/10-20/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/8-25/8/2013
 • Thông tin tuyên truyền tháng 2/2020
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/11-16/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/03-16/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/9-20/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/11-03/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 17/10 đến 31/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/12/2013-05/01/2014
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 6/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/8-17/8/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-25/7-26/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-18/11-24/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/11-30/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-07/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/9-05/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/11-23/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/11 đến 30/11/2016
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/3 đến 31/3/2017
 • Thông báo dịch vụ sử dụng điện qua SMS của Điện lực
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/8-16/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/12-30/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/01-12/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/10-26/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-25/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/9-14/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/12-07/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/10-20/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/4-27/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 06/4 đến 30/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 18/5 đến 31/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/10-12/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/7-10/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/10-02/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/01-25/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/10-06/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/7-13/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/8-06/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/10-19/10/2014
 • Tuyên truyền Quý IV - 2018
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/12-28/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/6-29/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/02-07/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/7-28/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/03-30/03/2014
 • Chào mừng Đại hội đảng bộ Quận 4
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/10-26/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 15/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-08/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/7-20/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/6-21/6/2013
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 10/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/12-22/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/11-17/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/03-16/04/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 tháng 9 năm 2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/12-29/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/6-15/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/12-21/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 09/3 đến 22/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 12/01 đến 25/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/01-22/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/01 đến 08/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 21/3 đến 27/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/9-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/8-09/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/6 đến 20/6/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-28/10-03/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/3 đến 05/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/12-08/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/9-07/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/9-06/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/6-30/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/03-16/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/4-05/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 - 06/10-12/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/02-23/02/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/6-16/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/6-22/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/11-09/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/10-13/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 08/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/03-23/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/8-31/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/01-19/01/2014

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
6
2
3
8
0
1
Tìm kiếm