Đảng - Đoàn thể 22 Tháng Giêng 2020 11:20:00 SA

Quận 4 tập trung công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Những ngày này, trên địa bàn Quận 4 đang diễn ra nhiều hoạt động chào đón năm mới - Xuân Canh Tý năm 2020 như thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình chính sách, chăm lo cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, biểu diễn văn hoá văn nghệ, trang trí đường phố. Cùng với đó, một nhiệm vụ rất quan trọng cũng đang được các cấp, các ngành của Quận 4 tập trung quan tâm thực hiện đó là làm tốt công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 4 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bám sát Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Xác định rõ công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, quan trọng, vì vậy, Đảng bộ Quận 4 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội đúng theo Chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và Thành phố. Từ đó giúp các Đảng bộ cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc đảm bảo về nội dung và nhân sự theo đúng quy định.
Trong đó, Đảng bộ Quận 4 yêu cầu các Đảng bộ cơ sở thực hiện các bước chuẩn bị và tổ chức Đại hội theo đúng phương châm của Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.
 

Quận ủy Quận 4 tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đến nay, hầu hết các Đảng bộ cơ sở đã làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội như chủ động bám sát Chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành, Ban Tổ chức Trung ương, Thành phố và Quận ủy, đảm bảo thực hiện đúng quy trình, tiến độ.

Sôi nổi nhiều công trình thi đua chào mừng Đại hội

Là Đảng bộ cơ sở được chọn để tổ chức Đại hội điểm, Đảng bộ Phường 4 xác định, đây là nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng. Do đó, Đảng ủy Phường đã tập trung triển khai hội nghị quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố và Quận đến toàn thể cán bộ, đảng viên Phường. Bên cạnh đó, Phường đã nghiêm túc tổ chức hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội với sự tham gia góp ý của đảng viên các Chi bộ trực thuộc, nguyên lãnh đạo Phường qua các thời kỳ, lực lượng chính trị nòng cốt, Nhân dân các giới trên địa bàn. Đến nay, Đảng ủy
Phường 4 đã cơ bản hoàn chỉnh dự thảo văn kiện Đại hội.

Về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cấp ủy, Đảng ủy Phường 4 đã dự kiến được danh sách nhân sự và đang trong quá trình chờ thẩm định của Ban Tổ chức Quận ủy để tiếp tục tiến hành công tác nhân sự cấp ủy và bầu cử cấp ủy theo đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng về công tác cán bộ. Để phục vụ tốt cho công tác tổ chức Đại hội, Phường đã thành lập 4 tổ phục vụ, gồm: tổ nhân sự, tổ biên tập, tổ hậu cần và tổ đảm bảo an ninh trật tự. Song, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng bộ Phường, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 4 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các Chi bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Phường 4 đã đăng ký 17 công trình thi đua như: xây dựng tuyến đường, tuyến hẻm xanh - sạch - đẹp; vận động nhân dân gắn camera an ninh; trao vốn cho người cao tuổi buôn bán nhỏ; tổ chức mỗi tháng một chuyên đề giáo dục cộng đồng…

Đến nay, 9 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Phường đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ. Theo dự kiến, Đại hội Đảng bộ Phường 4 sẽ diễn ra từ ngày 25/2 đến ngày 29/2/2020. Từ nay đến ngày diễn ra Đại hội, Phường sẽ tập trung đẩy mạnh công tác trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan, sinh động bằng các hình thức như: treo cờ, panô, băng rôn, khẩu hiệu và tăng cường tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Phường, nhiệm kỳ 2020 - 2025”, đồng chí Nguyễn Thùy Trinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường 4 cho biết.

Là một đơn vị được chọn để thực hiện thí điểm chủ trương Đại hội Đảng bộ trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, trước nhiệm vụ quan trọng đó, Đảng bộ Phường 1 xây dựng và ban hành kế hoạch số 210-KH/ĐU của Đảng ủy  Phường 1 về chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ Phường nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Đảng bộ Phường đã thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong tiểu ban, chủ động triển khai, xây dựng kế hoạch và tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc theo đúng tiến độ đề ra. Tính đến ngày 08/01/2020, đã có 6/7 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Phường tổ chức thành công Đại hội, trong đó có một Chi bộ đang trong quá trình hoàn tất thủ tục và sẽ tổ chức Đại hội theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Phường 1 đã tập trung tổ chức tốt hội nghị thảo luận, góp ý văn kiện và đã hoàn thành dự thảo văn kiện Đại hội; tăng cường rà soát, quy hoạch nguồn cán bộ đủ tiêu chuẩn để làm tốt công tác nhân sự Đại hội. Điểm nổi bậc trong công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội của Phường chính là Đảng ủy Phường 1 đã tổ chức nhiều phong trào thi đua, sôi nổi nhiều hoạt động chào đón Xuân Canh Tý năm 2020, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và Đại hội Đảng bộ Phường 1 lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, nhiều công trình được đăng ký thực hiện như: vận động Nhân dân lắp camera an ninh, vận động người dân trả lại đất công, tăng cường nắm bắt tình hình và kiên quyết xoá tệ nạn ma tuý tại các chung cư, vận động chăm lo cho người nghèo.

“Hiện nay, Đảng ủy Phường 1 tập trung làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và Quận ủy. Đồng thời, một trong những công trình tiêu biểu chào mừng kỳ Đại hội này là Phường đã có 90% các tuyến đường, tuyến hẻm được lắp camera an ninh, trong đó có 70% cán bộ, đảng viên gương mẫu tự nguyện lắp đặt camera an ninh tại nơi ở để góp phần giữ gìn tình hình an ninh trật tự, giám sát thực hiện tốt vấn đề trật tự lòng, lề đường và thực hiện cuộc vận động “Người dân Quận 4 không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Quận 4 sạch và giảm ngập nước”. Với sự tập trung, nỗ lực của Đảng uỷ, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Phường 1, tin chắc rằng, Phường sẽ tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Phường 1 nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương”, đồng chí Nguyễn Thùy Bích Thủy, Bí thư Đảng ủy Phường 1 cho biết.

Có thể thấy, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, tích cực ngay từ những bước đầu, Đại hội các Đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 4 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp; qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy sức mạnh toàn dân xây dựng Quận 4 ngày càng giàu đẹp - văn minh - hiện đại - nghĩa tình.

Thanh Duy

Số lượt người xem: 653    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Thông tin tuyên truyền tháng 2/2020
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 10/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 8/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 7/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 6/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5/2019
 • Tuyên truyền Quý IV - 2018
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/3 đến 31/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 15/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/11 đến 30/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/11 đến 06/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 17/10 đến 31/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/10 đến 16/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 tháng 9 năm 2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 21/3 đến 27/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 14/3 đến 20/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 07/09 đến 13/09/2015
 • Chào mừng Đại hội đảng bộ Quận 4
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/6 đến 20/6/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 18/5 đến 31/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 11/5 đến 17/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 04/5 đến 10/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 06/4 đến 30/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/3 đến 05/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 09/3 đến 22/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 08/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 08/02 đến 25/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/01 đến 08/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 12/01 đến 25/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 05 đến 11/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/12/2014-04/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/12-28/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/12-21/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-08/12-14/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/12-07/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/11-30/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/11-23/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/11-16/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/11-09/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/10-02/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/10-26/10/2014
 • Thông báo dịch vụ sử dụng điện qua SMS của Điện lực
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/10-19/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 - 06/10-12/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/9-21/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/9-07/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/8-17/8/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/7-28/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/7-20/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-07/7-13/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/6-30/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/6-22/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/6-15/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-08/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/05-11/05/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/03-16/04/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/03-30/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/03-23/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/03-16/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/02-07/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/02-23/02/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/01-19/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/01-12/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/12/2013-05/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/12-29/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/12-22/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-15/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/12-08/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-18/11-24/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/11-17/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/11-14/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/11-10/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-28/10-03/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/10-27/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/10-20/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/10-13/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/10-06/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/9-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/9-20/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/9-14/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/9-06/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/9-05/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/8-31/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/8-25/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/8-16/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/8-09/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/8-06/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/7-01/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-25/7-26/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/7-25/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/7-19/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/7-13/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/7-10/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/7-05/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/6-29/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/6-21/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/6-16/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-07/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/5-18/5/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/4-27/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/4-18/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/4-05/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/03-16/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/02-03/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/01-23/02/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/01-25/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/01-22/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/01-12/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/12-30/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-25/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/12-07/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/11-03/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/11-25/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/11-15/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/10-02/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/10-26/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/10-20/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/10-12/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/10-06/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/9-30/9/2012

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
5
9
4
7
4
0
Tìm kiếm