Chính quyền 09 Tháng Chín 2020 5:00:00 CH

Một số phong trào thi đua yêu nước nổi bật giai đoạn (2015 - 2020) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh


Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020:

Thực hiện Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020; Thông báo số 316-TB/TU ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực hiện chủ trương hỗ trợ cho các xã xây dựng nông thôn mới và Kế hoạch số 7693/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020. Tính đến nay số xã đạt chuẩn nông thôn mới: có 54/56 xã, đạt tỷ lệ 96,4% (còn lại 02 xã: Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B - huyện Bình Chánh chưa đạt). Có 3/5 huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới: Củ Chi, Hóc Môn và Nhà Bè (còn lại 02 huyện: Bình Chánh và Cần Giờ chưa đạt chuẩn). Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại 56 xã giai đoạn 2016 - 2020 và đề án xây dựng nông thôn mới của 5 huyện ngoại thành tiếp tục được triển khai thực hiện. Đến tháng 5 năm 2020 có 37/56 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”

- Thực hiện Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 về việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không  để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020; Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch số 7370/KH-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2016 về phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 - 2020.

Kết quả giai đoạn 2016 - 2020, Thành phố hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo Thành phố giai đoạn 2016 - 2020 và hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố khóa X về “Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 bình quân 1%/năm” (về trước Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Thành phố 02 năm). Cụ thể đã huy động được hơn 11.453 tỉ đồng để thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững; qua đó giảm tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo so với kế hoạch, kéo giảm các chiều thiếu hụt của hộ nghèo, hộ cận nghèo. Về hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn Quốc gia: Thành phố không còn hộ nghèo có thu nhập trong chuẩn nghèo Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 (vào cuối năm 2016); cuối năm 2018, còn 94 hộ nghèo có thu nhập trong chuẩn cận nghèo Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, chiếm 0,005% tổng hộ dân Thành phố.
 

Trao tặng bảo hiểm y tế cho hộ nghèo.

Thành phố tiếp tục hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo Thành phố giai đoạn 2019 - 2020 và đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần X đề ra (thu nhập bình quân của hộ nghèo tăng 3,5 lần so với đầu năm 2011) trước thời hạn 01 năm. Trong năm 2020, Thành phố tiếp tục phấn đấu hỗ trợ giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,25% và giảm tỷ lệ hộ cận nghèo 0,5%. Đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo Thành phố còn dưới 0,3% và tỷ lệ hộ cận nghèo Thành phố còn dưới 0,8% trên tổng hộ dân Thành phố.

Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” giai đoạn 2017 - 2020:

Thành phố cũng ban hành nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiếp tục triển khai thực hiện việc giảm số lượng, thời gian, thành phần hồ sơ, kinh phí thực hiện thủ tục hành chính đối với đăng ký doanh nghiệp giảm từ 09 ngày làm việc còn 04 ngày làm việc; xây dựng chương trình cấp mã số đơn vị để doanh nghiệp khai bảo hiểm xã hội ngay khi được cấp đăng ký doanh nghiệp đã cắt giảm được 30% thời gian giải quyết các thủ tục đăng ký đầu tư so với tổng thời gian theo luật định nhưng vẫn đảm bảo hồ sơ được giải quyết chặt chẽ, chính xác; đăng ký doanh nghiệp tại nhà; đăng ký trực tuyến qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia; dịch vụ “Hẹn giờ đăng ký doanh nghiệp qua Tổng đài 1080”; dịch vụ trả kết quả tại nhà qua bưu điện.

 Ngoài ra, Thành phố đã tập trung đẩy mạnh phát triển mạng lưới phân phối hiện đại và triển khai hiệu quả Chương trình xúc tiến thương mại, đặc biệt là hoạt động kết nối cung - cầu hàng hóa giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương. Chương trình kết nối cung cầu hàng hóa giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh,

Thành phố tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp có cơ hội tìm kiếm đối tác, hợp tác đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp Thành phố nói riêng và các tỉnh, thành nói chung, tạo điều kiện gắn kết chặt chẽ, phối hợp đồng bộ, xử lý kịp thời tình hình biến động thị trường, góp phần tạo sự ổn định chung về mặt bằng giá cả hàng hóa.

Qua triển khai thực hiện, số lượng doanh nghiệp đã tăng dần theo mỗi năm, kết  quả thành lập doanh nghiệp từ năm 2017 đến tháng 5 năm 2020 đã có 137.794 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 2.199.589 tỷ đồng.

Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025:

Đến nay, hầu hết các cơ quan, đơn vị đều tổ chức triển khai thực hiện và đưa vào tiêu chí chấm điểm thi đua cán bộ, công chức, viên chức theo từng quý và hàng năm. Thông qua hiệu quả của công tác xây dựng phòng, ban, đơn vị đạt chuẩn văn hóa góp phần nâng chất các danh hiệu văn hóa, từ đó đã khẳng định nội dung và hiệu quả của phong trào ngày càng phù hợp với tình hình mới và xu hướng phát triển của xã hội; phát huy được nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tận tụy trong phục vụ Nhân dân, thực hiện cải cách hành chính, không ngừng nâng cao hiệu quả và năng lực quản lý nhà nước, quản lý chuyên ngành của các cấp.
 

Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tận tụy phục vụ Nhân dân.

Phong trào thi đua thời gian qua, đã cho thấy sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của công chức, viên chức, người lao động về xây dựng văn hóa công sở; bước đầu hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong thực thi nhiệm vụ cũng như ứng xử tại cộng đồng, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; khắc phục những biểu hiện lệch chuẩn trong tác phong, lề lối, tinh thần, thái độ làm việc cũng như giao tiếp, ứng xử với Nhân dân của một bộ phận công chức, viên chức, người lao động làm ảnh hưởng đến hình ảnh, niềm tin của Nhân dân.

TTVH
(Ban Tuyên giáo Thành ủy)

Số lượt người xem: 277    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Thông tin tuyên truyền tháng 2/2020
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 10/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 8/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 7/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 6/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5/2019
 • Tuyên truyền Quý IV - 2018
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/3 đến 31/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 15/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/11 đến 30/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/11 đến 06/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 17/10 đến 31/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/10 đến 16/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 tháng 9 năm 2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 21/3 đến 27/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 14/3 đến 20/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 07/09 đến 13/09/2015
 • Chào mừng Đại hội đảng bộ Quận 4
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/6 đến 20/6/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 18/5 đến 31/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 11/5 đến 17/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 04/5 đến 10/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 06/4 đến 30/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/3 đến 05/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 09/3 đến 22/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 08/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 08/02 đến 25/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/01 đến 08/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 12/01 đến 25/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 05 đến 11/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/12/2014-04/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/12-28/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/12-21/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-08/12-14/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/12-07/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/11-30/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/11-23/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/11-16/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/11-09/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/10-02/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/10-26/10/2014
 • Thông báo dịch vụ sử dụng điện qua SMS của Điện lực
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/10-19/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 - 06/10-12/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/9-21/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/9-07/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/8-17/8/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/7-28/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/7-20/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-07/7-13/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/6-30/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/6-22/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/6-15/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-08/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/05-11/05/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/03-16/04/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/03-30/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/03-23/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/03-16/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/02-07/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/02-23/02/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/01-19/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/01-12/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/12/2013-05/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/12-29/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/12-22/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-15/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/12-08/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-18/11-24/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/11-17/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/11-14/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/11-10/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-28/10-03/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/10-27/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/10-20/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/10-13/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/10-06/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/9-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/9-20/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/9-14/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/9-06/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/9-05/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/8-31/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/8-25/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/8-16/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/8-09/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/8-06/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/7-01/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-25/7-26/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/7-25/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/7-19/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/7-13/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/7-10/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/7-05/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/6-29/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/6-21/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/6-16/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-07/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/5-18/5/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/4-27/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/4-18/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/4-05/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/03-16/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/02-03/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/01-23/02/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/01-25/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/01-22/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/01-12/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/12-30/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-25/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/12-07/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/11-03/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/11-25/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/11-15/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/10-02/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/10-26/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/10-20/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/10-12/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/10-06/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/9-30/9/2012

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
0
8
8
0
5
0
Tìm kiếm