Tin tức sự kiện 18 Tháng Bảy 2018 4:35:00 CH

Quận 4 sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI


Ngày 17/7/2018, Quận ủy Quận 4 tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Hoàng Danh, Bí thư Quận ủy – Chủ tịch HĐND quận; Lý Tấn Hòa, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Trần Hoàng Quân, Chủ tịch UBND quận.
 

Toàn cảnh hội nghị.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quận 4 đã bám sát mục tiêu tổng quát: “Xây dựng Đảng bộ Quận 4 thực sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, tập trung các nguồn lực phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân; đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, xây dựng Quận 4 ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn quận có nhiều bước tiến quan trọng đã làm thay đổi rõ nét bộ mặt đô thị của quận; toàn Đảng bộ quận đã nỗ lực hoàn thành 45/50 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tình hình kinh tế quận tiếp tục tăng trưởng ổn định, phát triển đúng định hướng cơ cấu dịch vụ - công nghiệp và xây dựng, thu ngân sách Nhà nước hằng năm đạt trên 1.000 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân trên 10% và mỗi năm đều vượt chỉ tiêu Thành phố giao. Công tác lập lại trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường được triển khai đồng bộ, kiên quyết; công tác giảm ngập cơ bản đạt yêu cầu.

Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao phong phú, đa dạng. Công tác y tế đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Giáo dục được nâng cao chất lượng dạy và học, tập trung xây dựng mới, sửa chữa trường lớp, đã hoàn thành và khởi công xây dựng 8 trường học.

Bên cạnh đó, kết quả thực hiện 02 chương trình trọng tâm là chương trình chỉnh trang đô thị, phát triển giao thông và giảm ngập nước; chương trình mục tiêu giảm hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2020 gắn với 7 chương trình đột phá của Thành phố cơ bản đáp ứng tiến độ và đạt yêu cầu chỉ tiêu đề ra, từng bước cải thiện vật chất, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân trên địa bàn. Các chương trình, giải pháp giảm nghèo được triển khai hiệu quả góp phần hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Quận ủy Quận 4 đã tập trung lãnh đạo thực hiện công tác tư tưởng, công tác cán bộ, công tác vận động Nhân dân và kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập được quan tâm; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Công tác dân vận đạt nhiều kết quả tích cực, phong trào của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới về nội dung và hình thức thu hút đông đảo người dân tham gia. Nhiều mô hình, cách làm mới trong công tác dân vận đã được nhân rộng thực hiện có hiệu quả, góp phần thiết thực chăm lo tốt đời sống người dân.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế như: tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng chưa đạt so chỉ tiêu nghị quyết; công tác lập lại trật tự lòng, lề đường, vệ sinh môi trường chưa hiệu quả; chất lượng kiểm tra, giám sát tại cơ sở chưa đồng đều; một bộ phận đội ngũ cán bộ còn hạn chế về kỹ năng vận động Nhân dân;…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Quyết Tâm đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ và Nhân dân Quận 4 trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Quận ủy Quận 4 phân tích nguyên nhân các chỉ tiêu nghị quyết đã đạt và chưa đạt trong giữa nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm cho nửa nhiệm kỳ tới. Công tác cán bộ cần được quan tâm, phát huy vai trò từng đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác vận động Nhân dân; phát huy vai trò của người đứng đầu; giữ nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng; tiếp tục phát huy công tác kiểm tra và giám sát. Trong công tác lãnh đạo của Quận ủy đối với HĐND, đồng chí lưu ý, quận phải quán triệt tinh thần HĐND là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền và lợi ích của Nhân dân; nhiệm vụ giám sát của HĐND phải bám sát thực tiễn.

Trong công tác lãnh đạo của Quận ủy đối với UBND, quận cần phát huy vai trò lãnh đạo trong phát triển kinh tế - xã hội quận; quan tâm công tác cải cách hành chính, nâng cao tính kỷ luật, chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức. Quận ủy tiếp tục lãnh đạo hoạt động Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao niềm tin của người dân với Đảng.
 

Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu chỉ đạo.

Trong phần thảo luận tại tổ, có 42 lượt phát biểu về các vấn đề như: phân tích hạn chế, khó khăn, đề ra giải pháp đột phá thực hiện nhiệm vụ nửa nhiệm kỳ còn lại; vai trò, phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy; tình hình xây dựng công trình, dự án trong thời gian qua; các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND; vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội;…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hoàng Quân, Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận đã có những phân tích, đánh giá kết quả thực hiện những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra; trong đó nhấn mạnh những đến kết quả thực hiện 02 công trình trọng điểm của quận và giải trình cụ thể những vấn đề các đại biểu quan tâm tại các tổ thảo luận.
 

Đồng chí Trần Hoàng Danh, Bí thư Quận ủy – Chủ tịch HĐND quận phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hoàng Danh, Bí thư Quận ủy – Chủ tịch HĐND Quận 4 biểu dương các cơ quan, đơn vị đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua, góp phần cho việc hòan thành tiến độ những chỉ tiêu cơ bản mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đã đề ra. Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Quận ủy – Chủ tịch HĐND Quận 4 đề nghị tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên bằng nhiều hình thức phong phú; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kịp thời chấn chỉnh những vi phạm; tập trung công tác vận động Nhân dân, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” mang tính bền vững, có sức lan tỏa. HĐND phát huy tốt vai trò giám sát, kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng giải quyết nhu cầu chính đáng cho Nhân dân, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. UBND quận tiếp tục nâng cao hiệu lực chỉ đạo, quản lý điều hành; tranh thủ sự ủng hộ của TP và các sở ngành đối với công tác quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đến đầu tư trên địa bàn… hòan thành tốt các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra, góp phần xây dựng Quận 4 ngày càng giàu đẹp – văn minh – hiện đại – nghĩa tình.

Mỹ Duyên

Số lượt người xem: 740    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Thông tin tuyên truyền tháng 2/2020
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 10/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 8/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 7/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 6/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5/2019
 • Tuyên truyền Quý IV - 2018
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/3 đến 31/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 15/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/11 đến 30/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/11 đến 06/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 17/10 đến 31/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/10 đến 16/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 tháng 9 năm 2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 21/3 đến 27/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 14/3 đến 20/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 07/09 đến 13/09/2015
 • Chào mừng Đại hội đảng bộ Quận 4
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/6 đến 20/6/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 18/5 đến 31/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 11/5 đến 17/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 04/5 đến 10/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 06/4 đến 30/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/3 đến 05/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 09/3 đến 22/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 08/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 08/02 đến 25/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/01 đến 08/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 12/01 đến 25/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 05 đến 11/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/12/2014-04/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/12-28/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/12-21/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-08/12-14/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/12-07/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/11-30/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/11-23/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/11-16/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/11-09/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/10-02/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/10-26/10/2014
 • Thông báo dịch vụ sử dụng điện qua SMS của Điện lực
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/10-19/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 - 06/10-12/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/9-21/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/9-07/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/8-17/8/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/7-28/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/7-20/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-07/7-13/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/6-30/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/6-22/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/6-15/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-08/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/05-11/05/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/03-16/04/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/03-30/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/03-23/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/03-16/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/02-07/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/02-23/02/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/01-19/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/01-12/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/12/2013-05/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/12-29/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/12-22/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-15/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/12-08/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-18/11-24/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/11-17/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/11-14/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/11-10/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-28/10-03/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/10-27/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/10-20/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/10-13/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/10-06/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/9-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/9-20/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/9-14/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/9-06/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/9-05/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/8-31/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/8-25/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/8-16/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/8-09/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/8-06/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/7-01/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-25/7-26/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/7-25/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/7-19/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/7-13/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/7-10/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/7-05/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/6-29/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/6-21/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/6-16/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-07/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/5-18/5/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/4-27/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/4-18/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/4-05/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/03-16/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/02-03/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/01-23/02/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/01-25/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/01-22/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/01-12/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/12-30/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-25/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/12-07/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/11-03/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/11-25/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/11-15/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/10-02/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/10-26/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/10-20/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/10-12/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/10-06/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/9-30/9/2012

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
0
1
6
5
8
2
Tìm kiếm