Tin tức sự kiện 27 Tháng Mười 2017 1:20:00 CH

Quận 4 có có 3 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng”


Sáng ngày 26/10/2017, Quận ủy Quận 4 tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và giao ban chuyên đề “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đồng chí Trần Hoàng Danh, Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND Quận 4 chủ trì hội nghị.

Trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng đã triển khai quán triệt Chương trình hành động số 25-CTr/TU của Thành ủy về công tác kiểm, tra, giám sát đến đảng viên, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra và đảng viên về công tác này. Các cấp ủy Đảng, nhất là Bí thư cấp ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát từng bước đi vào trọng tâm, trọng điểm, từng lĩnh vực cụ thể. Hoạt động giám sát chuyên đề được mở rộng thực hiện ở nhiều lĩnh vực gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Trong 10 năm, Ban Thường vụ Quận ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát 515 lượt tổ chức Đảng, 68 đảng viên; Đảng bộ, chi bộ cơ sở đã kiểm tra, giám sát 900 lượt tổ chức Đảng và 870 lượt đảng viên. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm của tổ chức Đảng và đảng viên, xử lý nghiêm những sai phạm. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của đảng viên và người dân được giải quyết kịp thời, đúng quy trình, hạn chế không để xảy ra khiếu nại, tố cáo vượt cấp, khiếu kiện đông người. Công tác kiểm tra, giám sát từng bước đổi mới, có quy chế phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Kiểm tra Quận ủy với các ngành, với hoạt động giám sát của HĐND, Mặt trận Tổ quốc.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: kết luận kiểm tra, giám sát còn chung chung, chưa chỉ rõ ưu, khuyết điểm của tổ chức Đảng, đảng viên; công tác quản lý đảng viên của một số chi bộ còn lỏng lẻo; một số nơi chưa chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh; đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát thay đổi thường xuyên, kinh nghiệm còn hạn chế;..

Tại hội nghị, các đơn vị đã tham gia thảo luận về các vấn đề như: vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ cơ sở trong công tác kiểm tra, giám sát; khó khăn trong việc nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát;…
 

Đồng chí Trần Hoàng Danh, Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND Quận 4 phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Quận ủy Trần Hoàng Danh đề nghị tập trung khắc phục những hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát. Các cấp ủy thường xuyên triển khai học tập, quán triệt trong Đảng bộ các văn bản của Trung ương, Thành phố về công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên. Hoạt động kiểm tra, giám sát cần được thực hiện thường xuyên và theo chuyên đề; xác định nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; tập trung ở các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực để kịp thời ngăn ngừa, xử lý sai phạm cũng như phát hiện, biểu dương những nhân tố tích cực, điển hình. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Quận ủy cũng lưu ý cần chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra sau khi kiểm tra, giám sát; kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của đảng viên và nhân dân đúng quy định.
 

Các cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Dịp này, có 3 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Mỹ Duyên

Số lượt người xem: 959    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Thông tin tuyên truyền tháng 2/2020
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 10/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 8/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 7/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 6/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5/2019
 • Tuyên truyền Quý IV - 2018
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/3 đến 31/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 15/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/11 đến 30/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/11 đến 06/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 17/10 đến 31/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/10 đến 16/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 tháng 9 năm 2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 21/3 đến 27/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 14/3 đến 20/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 07/09 đến 13/09/2015
 • Chào mừng Đại hội đảng bộ Quận 4
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/6 đến 20/6/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 18/5 đến 31/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 11/5 đến 17/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 04/5 đến 10/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 06/4 đến 30/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/3 đến 05/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 09/3 đến 22/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 08/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 08/02 đến 25/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/01 đến 08/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 12/01 đến 25/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 05 đến 11/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/12/2014-04/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/12-28/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/12-21/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-08/12-14/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/12-07/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/11-30/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/11-23/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/11-16/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/11-09/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/10-02/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/10-26/10/2014
 • Thông báo dịch vụ sử dụng điện qua SMS của Điện lực
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/10-19/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 - 06/10-12/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/9-21/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/9-07/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/8-17/8/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/7-28/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/7-20/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-07/7-13/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/6-30/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/6-22/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/6-15/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-08/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/05-11/05/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/03-16/04/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/03-30/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/03-23/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/03-16/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/02-07/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/02-23/02/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/01-19/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/01-12/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/12/2013-05/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/12-29/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/12-22/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-15/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/12-08/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-18/11-24/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/11-17/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/11-14/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/11-10/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-28/10-03/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/10-27/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/10-20/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/10-13/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/10-06/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/9-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/9-20/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/9-14/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/9-06/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/9-05/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/8-31/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/8-25/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/8-16/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/8-09/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/8-06/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/7-01/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-25/7-26/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/7-25/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/7-19/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/7-13/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/7-10/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/7-05/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/6-29/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/6-21/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/6-16/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-07/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/5-18/5/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/4-27/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/4-18/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/4-05/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/03-16/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/02-03/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/01-23/02/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/01-25/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/01-22/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/01-12/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/12-30/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-25/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/12-07/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/11-03/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/11-25/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/11-15/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/10-02/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/10-26/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/10-20/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/10-12/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/10-06/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/9-30/9/2012

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
1
0
5
2
0
7
Tìm kiếm