Tin tức sự kiện 05 Tháng Bảy 2021 3:55:00 CH

Thể lệ Hội thi cán bộ “Tham mưu tốt - Dân vận khéo”


Thực hiện Kế hoạch số 158-KH/BDVTU-BCSĐUBNDTP ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Ban Dân vận Thành ủy - Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức Hội thi cán bộ “Tham mưu tốt - Dân vận khéo” kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2021), kỷ niệm 45 năm Ngày Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 – 02/7/2021), thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Quận ủy, Ban Dân vận Quận ủy phối hợp Ủy ban nhân dân Quận 4 xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi cán bộ “Tham mưu tốt – Dân vận khéo” năm 2021.

Thông qua hội thi nhằm giáo dục truyền thống, lòng tự hào thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy vai trò của hệ thống chính trị có trách nhiệm với Nhân dân, chăm lo, phục vụ Nhân dân. Tuyên truyền hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức tham mưu tốt, dân vận khéo, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, bản lĩnh, năng lực và trình độ để thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân tốt hơn, góp phần xây dựng Quận 4 trở thành đô thị thông minh, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị quận trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, giới thiệu, nhân rộng những điển hình cán bộ, công chức, viên chức có cách làm hay, những mô hình sáng tạo góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, dân vận của chính quyền trong tình hình mới.

1. Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan chính quyền, đảng, đoàn thể và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, gồm 02 bảng thi như sau:
- Bảng A: Thí sinh là lãnh đạo từ cấp trưởng, phó các phòng, ban đang công tác tại các ban, ngành quận.
- Bảng B: Thí sinh là Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận, phường; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thuộc quận, phường.

2. Nội dung hội thi
2.1. Kiến thức chung
- Tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI.
- Bài báo dân vận (được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào ngày 15/10/1949 dưới bút danh X.Y.Z đăng trên Báo Sự thật, số 120).
- Xây dựng văn hóa công sở.
- Nội dung thực hiện “5 không” trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 – 2025.
- Lịch sử hình thành và phát triển qua 45 năm Ngày Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 – 02/7/2021).

2.2. Kiến thức chuyên ngành
- Bộ Luật Lao động; Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.
- 04 chương trình phát triển Thành phố được thông qua tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chương trình cải cách hành chính của Thành phố giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 6179/QĐ- ƯBND ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”; Quyết định số 67/2017/QĐ-ƯBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố.

3. Hình thức
3.1. Vòng thi khởi động cấp cơ sở, phần thi vững kiến thức (thi trắc nghiệm trực tuyến): từ ngày 02/7/2021 đến ngày 31/7/2021
Các thí sinh ở cả hai bảng A và B đăng ký tài khoản (các thí sinh cần có sẵn các tài khoản Zalo, Facebook, gmail) và đăng nhập trên hệ thống thi trực tuyến của Ban Dân vận Thành ủy
http://canbothammuutot-danvankheo.vn, mật khẩu:danvankheo2021 để tham gia Phần thi “Vững kiến thức” bằng cách trả lời trực tuyến 50 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm (đề thi của hai bảng A và B khác nhau, nội dung câu hỏi phù hợp với từng thí sinh).
- Đợt 1: từ 9 giờ 00 ngày 02/7/2021 đến 23 giờ ngày 11/7/2021, công bố kết quả đợt 1 vào lúc 11 giờ ngày 13/7/2021.
- Đợt 2: từ 9 giờ 00 ngày 12/7/2021 đến 23 giờ ngày 20/7/2021, công bố kết quả đợt 2 vào lúc 11 giờ ngày 22/7/2021.
- Đợt 3: từ 9 giờ 00 ngày 21/7/2021 đến 23 giờ ngày 31/7/2021, công bố kết quả đợt 3 vào lúc 11 giờ ngày 02/8/2021.
Lưu ý: Ban Dân vận Thành ủy thiết kế mục thi thử trên Website xuyên suốt thời gian từ ngày 09/6 đến hết ngày 02/7/2021, để các thí sinh trải nghiệm trước khi tham gia các đợt thi chính thức (phần thi này không bắt buột).
+ Mỗi thí sinh đăng ký một tài khoản dự thi và được thi tối đa 02 lần/đợt với 50 câu trả lời trắc nghiệm gồm  02 bộ đề cho mỗi bảng thi.
+ Cách tính điểm: Ban Dân vận Thành ủy sẽ tính điểm cao nhất với thời gian trả lời ít nhất của mỗi thí sinh và số đáp án đúng từ 50% theo từng đợt thi.
+ Giải thưởng: Ban Dân vận Thành ủy trao các giải thưởng cho mỗi đợt thi, cụ thể 10 giải/đợt, gồm: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 07 giải khuyến khích (hiện kim). Sau 03 đợt, sẽ khen 03 tập thể có nhiều thí sinh tham gia ( giấy khen và hiện kim).

3.2. Vòng tăng tốc cấp cơ sở, gồm 02 phần thi: Phần thi “Làm dân tin” và phần thi “Trách nhiệm cao - thạo kỹ năng”: từ ngày 02/7/2021 đến ngày 02/8/2021
- Phần thi “Làm dân tin” (viết tự luận tối đa 300-500 từ):
Các thí sinh ở cả hai bảng A và B đã tham gia phần thi “Vững kiến thức” bằng hình thức trực tuyến, sẽ tiếp tục thực hiện phần viết bài tự luận tối đa từ 300 đến 500 từ, trên phong Times New Roman, size 14, trong đó trả lời 02 câu hỏi chung cho ở cả hai bảng A và B như sau:
* Những mong muốn gửi gắm của cá nhân đối với Thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh như thế nào?
* Những quyết tâm đóng góp của cá nhân đối với những mong muốn đó như thế nào?
Thời gian gửi bài dự thi: từ 9 giờ ngày 15/7/2021 đến 21 giờ ngày 20/7/2021, thí sinh truy cập vào hệ thống
www.canbothammuutot-danvankheo.vn và chọn vào mục “Nộp bài thi phần thi làm dân tin”, điền đầy đủ thông tin cần thiết và tiến hành gửi bài dự thi (định dạng tập tin văn bản .doc/ .docx) đồng thời gửi về Ban Dân vận Quận ủy qua địa chỉ email: bdv.q4@tphcm.gov.vn để tổng hợp trình Ban Giám khảo chấm giải).
+ Ban Giám khảo hội thi chấm các bài thi tự luận của các thí sinh.
- Phần thi “Trách nhiệm cao - Thạo kỹ năng” (thực hiện videoclip): Mỗi đơn vị cử ra 01 thí sinh ở mỗi bảng thực hiện một videoclip (từ 07 đến 10 phút) nội dung chọn 1 trong 04 chủ đề gồm: Công tác cải cách hành chính, văn hóa nơi công sở, quy chế dân chủ ở cơ sở  và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Lưu ý:
+ Đối với thí sinh ở Bảng A: trong videoclip phải thể hiện được kỹ năng điều hành và giải quyết của thí sinh về chủ đề đã chọn.
+ Đối với thí sinh ở Bảng B: trong videoclip sẽ thuyết trình các giải pháp, mô hình, sáng kiến hiệu quả của thí sinh về chủ đề đã chọn.
 Thời gian gửi videoclip dự thi về Ban Tổ chức Hội thi (thông qua Ban Dân vận Quận ủy qua địa chỉ email:
bdv.q4@tphcm.gov.vn): từ ngày 15/7/2021 đến ngày 20/7/2021 để gửi Ban Giám khảo chấm giải.

3.3. Vòng thi về đích cấp cụm (liên hoan cấp cụm): từ ngày 02/9/2021 đến ngày 02/10/2021   
- Tổ chức theo cụm thi đua 2, trên cơ sở kết quả Hội thi cấp cơ sở, Ban Dân vận Quận ủy lựa chọn và cử 01 thí sinh ở bảng A và 01 thí sinh ở bảng B có điểm cao nhất về bài viết và sản phẩm xuất sắc nhất do các đơn vị gửi về tham gia Liên hoan cán bộ “Tham mưu tốt – Dân vận khéo” của cụm thi đua 2 hình thức như sau:
- Các thí sinh từng bảng biểu diễn và trình chiếu báo cáo tại Liên hoan cấp cụm, tham gia trả lời các câu hỏi gợi ý từ Ban giám khảo của cụm, thời gian trả lời không quá 3 phút/câu hỏi.
- Ban Dân vận Thành ủy và Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức tuyên dương danh hiệu “Cán bộ tham mưu tốt – Dân vận khéo” cho các thí sinh xuất sắc tại liên hoan và trao khen thưởng cho các thí sinh có điểm số cao và thời gian trả lời nhanh nhất tại phần thi trực tuyến “Vững kiến thức”.
- Ban Dân vận Quận ủy sẽ trao thưởng cho các thí sinh đạt giải tại phần thi  “Làm dân tin” và “Trách nhiệm cao-Thạo kỹ năng”.
- Ban Tổ chức Hội thi cấp cụm sẽ trao thưởng cho các thí sinh đạt giải trong hội thi cấp cụm.

Cơ cấu giải thưởng:
3.1 Phần thi “Làm dân tin”: 06 giải thưởng cho mỗi bảng A và B gồm: 01 giải nhất (800.000 đồng/giải), 01 giải nhì (600.000 đồng/giải),  01 giải ba (400.000 đồng/giải), 03 giải khuyến khích (200.000 đồng/giải). Tổng giá trị giải thưởng: 4.800.000 đồng.
3.2 Phần thi “Trách nhiệm cao - Thạo kỹ năng”: 06 giải thưởng cho mỗi bảng A và B gồm: 01 giải nhất (1.000.000 đồng/giải), 01 giải nhì (800.000 đồng/giải),  01 giải ba (600.000 đồng/giải), 03 giải khuyến khích (400.000 đồng/giải). Tổng giá trị giải thưởng: 7.200.000 đồng.

TTVH

Số lượt người xem: 686    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/05-11/05/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 14/3 đến 20/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/7-25/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/02-03/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/12-07/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/11 đến 06/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/10 đến 16/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 04/5 đến 10/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/11-15/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 08/02 đến 25/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/9-30/9/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/01-23/02/2013
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 8/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-08/12-14/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 07/09 đến 13/09/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/10-06/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 11/5 đến 17/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/5-18/5/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/7-19/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/12/2014-04/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/4-18/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/11-10/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/10-02/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-15/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/01-12/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/7-01/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/11-14/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/11-25/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/9-21/9/2014
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 7/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/7-05/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-07/7-13/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/10-27/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 05 đến 11/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/10-20/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/8-25/8/2013
 • Thông tin tuyên truyền tháng 2/2020
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/11-16/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/03-16/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/9-20/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/11-03/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 17/10 đến 31/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/12/2013-05/01/2014
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 6/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/8-17/8/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-25/7-26/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-18/11-24/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/11-30/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-07/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/9-05/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/11-23/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/11 đến 30/11/2016
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/3 đến 31/3/2017
 • Thông báo dịch vụ sử dụng điện qua SMS của Điện lực
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/8-16/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/12-30/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/01-12/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/10-26/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-25/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/9-14/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/12-07/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/10-20/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/4-27/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 06/4 đến 30/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 18/5 đến 31/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/10-12/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/7-10/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/10-02/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/01-25/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/10-06/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/7-13/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/8-06/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/10-19/10/2014
 • Tuyên truyền Quý IV - 2018
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/12-28/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/6-29/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/02-07/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/7-28/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/03-30/03/2014
 • Chào mừng Đại hội đảng bộ Quận 4
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/10-26/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 15/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-08/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/7-20/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/6-21/6/2013
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 10/2019
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/12-22/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/11-17/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/03-16/04/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 tháng 9 năm 2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/12-29/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/6-15/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/12-21/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 09/3 đến 22/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 12/01 đến 25/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/01-22/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/01 đến 08/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 21/3 đến 27/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/9-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/8-09/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/6 đến 20/6/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-28/10-03/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/3 đến 05/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/12-08/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/9-07/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/9-06/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/6-30/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/03-16/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/4-05/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 - 06/10-12/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/02-23/02/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/6-16/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/6-22/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/11-09/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/10-13/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 08/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/03-23/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/8-31/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/01-19/01/2014

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
5
2
5
6
0
8
Tìm kiếm