Quy hoạch đô thị, kế hoạch sử dụng đất 23 Tháng Chín 2023 4:28:08 SA
Quyết định Về việc điều chỉnh Quyết định số 3067/QĐ-UBND-TH ngày 12/12/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về thu hồi đất tại địa chỉ 17/3 Đoàn Như Hài (thuộc một phần thửa đất số 20, tờ bản đồ số 5), Phường 12, Quận 4  (25/08/2023)
  
Quyết định Về việc điều chỉnh Quyết định số 3067/QĐ-UBND-TH ngày 12/12/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về thu hồi đất tại địa chỉ 17/3 Đoàn Như Hài (thuộc một phần thửa đất số 20, tờ bản đồ số 5), Phường 12, Quận 4 do Ông (bà) Nguyễn Hữu Phong - Phạm Trần Hoài Thương sử dụng để thực hiện Dự án xây dựng mới Trường Mầm ...
Quyết định về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Quận 4  (24/08/2023)
  
Ngày 15/8/2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 3407/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Quận 4. (Vui lòng xem nội dung các tập tin đính kèm) - Quyết định 3407/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh; - Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất Quận 4 năm 2023; - Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất ...
Quyết định Về việc điều chỉnh Quyết định số 1242/QĐ-UBND-TH ngày 25/6/2021 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về việc thu hồi đất tại địa chỉ 78/16 Tôn Thất Thuyết (thuộc một phần thửa đất số 19, tờ bản đồ số 25), Phường 16, Quận 4  (31/03/2023)
  
Ngày 30/3/2023, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quyết định số 477/QÐ-UBND-TH về việc điều chỉnh Quyết định số 1242/QĐ-UBND-TH ngày 25/6/2021 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về việc thu hồi đất tại địa chỉ 78/16 Tôn Thất Thuyết (thuộc một phần thửa đất số 19, tờ bản đồ số 25), Phường 16, Quận 4 do Ông (bà) Nguyễn Thế Phăng sử ...
Quyết định Về việc phê duyệt Phương án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (bổ sung) khi Nhà nước thu hồi nhà - đất tại địa chỉ số 78/16 đường Tôn Thất Thuyết (thuộc thửa đất số 19, tờ bản đồ số 25), Phường 16, Quận 4  (31/03/2023)
  
Ngày 30/3/2023, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quyết định số 478/QÐ-UBND-TH Về việc phê duyệt Phương án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (bổ sung) khi Nhà nước thu hồi nhà - đất tại địa chỉ số 78/16 đường Tôn Thất Thuyết (thuộc thửa đất số 19, tờ bản đồ số 25), Phường 16, Quận 4 do Ông (bà) Nguyễn Thế Phăng (chết) - ...
Quyết định về việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất tại địa chỉ số 502 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4 đối với Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn để thực hiện Dự án xây dựng Nhà tạm giữ của Công an Quận 4  (20/02/2023)
  
Ngày 17/02/2023, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quyết định số 164/QĐ-UBND-TH về việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất tại địa chỉ số 502 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4 đối với Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn (trước đây là Công ty TNHH Một thành viên Hơi kỹ nghệ Que hàn) để thực hiện Dự án xây dựng Nhà tạm giữ của Công an ...
Quyết định Về việc điều chỉnh Quyết định số 1260/QĐ-UBND-TH ngày 25/6/2021 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về việc thu hồi đất tại địa chỉ 78B Tôn Thất Thuyết (thuộc một phần thửa đất số 408, tờ bản đồ số 28), Phường 16, Quận 4  (23/06/2022)
  
Ngày 22/6/2022, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quyết định số 901/QĐ-UBND-TH về việc điều chỉnh Quyết định số 1260/QĐ-UBND-TH ngày 25/6/2021 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về việc thu hồi đất tại địa chỉ 78B Tôn Thất Thuyết (thuộc một phần thửa đất số 408, tờ bản đồ số 28), Phường 16, Quận 4 do Ông (bà) Trần Văn Ngọc - Chu ...
Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 1216/QĐ-UBND-TH ngày 25/6/2021 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi nhà, đất tại địa chỉ 78B Tôn Thất Thuyết, Phường 16, Quận 4  (23/06/2022)
  
Ngày 22/6/2022, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quyết định số 900/QĐ-UBND-TH về việc điều chỉnh Quyết định số 1216/QĐ-UBND-TH ngày 25/6/2021 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi nhà, đất tại địa chỉ 78B Tôn Thất Thuyết, Phường 16, Quận 4 do Ông (bà) Trần Văn Ngọc – Chu ...
Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất tại địa chỉ số 22 Tôn Thất Thuyết, Phường 16, Quận 4 đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội để thực hiện Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng Công viên cây xanh bờ Kênh Tẻ  (22/06/2022)
  
Ngày 21/6/2022, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quyết định số 899/QĐ-UBND-TH về việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất tại địa chỉ số 22 Tôn Thất Thuyết, Phường 16, Quận 4 đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội để thực hiện Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng Công viên cây xanh bờ Kênh Tẻ (giai đoạn 1) (Vui ...
Về thu hồi một phần đất tại địa chỉ 209/94/1 Tôn Thất Thuyết (thuộc một phần thửa đất số 1p3, tờ bản đồ số 4), Phường 3, Quận 4 do Ông (bà) Nguyễn Thị Hoa Mai sử dụng  (17/06/2022)
  
Ngày 17/6/2022, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quyết định số 776/QĐ-UBND-TH về thu hồi một phần đất tại địa chỉ 209/94/1 Tôn Thất Thuyết (thuộc một phần thửa đất số 1p3, tờ bản đồ số 4), Phường 3, Quận 4 do Ông (bà) Nguyễn Thị Hoa Mai sử dụng để thực hiện dự án Xây dựng mới đường Vĩnh Hội nối dài (đoạn từ chung cư Phường 3 đến Trường THCS ...
Về việc phê duyệt Phương án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi một phần nhà - đất tại địa chỉ số 209/96 Tôn Thất Thuyết (thuộc thửa đất số 14, tờ bản đồ số 5) do Ông (bà) Nguyễn Thị Thủy Tiên đang sử dụng  (17/06/2022)
  
Ngày 17/6/2022, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quyết định số 767/QĐ-UBND-TH về việc phê duyệt Phương án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi một phần nhà - đất tại địa chỉ số 209/96 Tôn Thất Thuyết (thuộc thửa đất số 14, tờ bản đồ số 5) do Ông (bà) Nguyễn Thị Thủy Tiên đang sử dụng để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng mới đường ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Thông tin tuyên truyền tháng 2/2020
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 10/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 8/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 7/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 6/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5/2019
 • Tuyên truyền Quý IV - 2018
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/3 đến 31/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 15/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/11 đến 30/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/11 đến 06/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 17/10 đến 31/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/10 đến 16/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 tháng 9 năm 2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 21/3 đến 27/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 14/3 đến 20/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 07/09 đến 13/09/2015
 • Chào mừng Đại hội đảng bộ Quận 4
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/6 đến 20/6/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 18/5 đến 31/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 11/5 đến 17/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 04/5 đến 10/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 06/4 đến 30/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/3 đến 05/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 09/3 đến 22/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 08/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 08/02 đến 25/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/01 đến 08/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 12/01 đến 25/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 05 đến 11/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/12/2014-04/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/12-28/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/12-21/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-08/12-14/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/12-07/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/11-30/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/11-23/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/11-16/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/11-09/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/10-02/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/10-26/10/2014
 • Thông báo dịch vụ sử dụng điện qua SMS của Điện lực
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/10-19/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 - 06/10-12/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/9-21/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/9-07/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/8-17/8/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/7-28/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/7-20/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-07/7-13/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/6-30/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/6-22/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/6-15/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-08/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/05-11/05/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/03-16/04/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/03-30/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/03-23/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/03-16/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/02-07/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/02-23/02/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/01-19/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/01-12/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/12/2013-05/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/12-29/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/12-22/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-15/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/12-08/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-18/11-24/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/11-17/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/11-14/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/11-10/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-28/10-03/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/10-27/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/10-20/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/10-13/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/10-06/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/9-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/9-20/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/9-14/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/9-06/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/9-05/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/8-31/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/8-25/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/8-16/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/8-09/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/8-06/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/7-01/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-25/7-26/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/7-25/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/7-19/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/7-13/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/7-10/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/7-05/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/6-29/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/6-21/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/6-16/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-07/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/5-18/5/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/4-27/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/4-18/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/4-05/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/03-16/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/02-03/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/01-23/02/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/01-25/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/01-22/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/01-12/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/12-30/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-25/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/12-07/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/11-03/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/11-25/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/11-15/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/10-02/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/10-26/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/10-20/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/10-12/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/10-06/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/9-30/9/2012

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
9
3
4
9
2
5
Tìm kiếm