Quy hoạch đô thị, kế hoạch sử dụng đất 21 Tháng Chín 2018 11:39:16 CH
Ban hành Quy trình thực hiện công tác lập Kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên địa bàn Quận 4  (06/09/2018)
  
Ngày 05/9/2018, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quyết định số 2280/QĐ-UBND về ban hành Quy trình thực hiện công tác lập Kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên địa bàn Quận 4 (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm). Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND Quận 4.
Quyết định về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 4  (06/03/2018)
  
Ngày 29/01/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 414/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 4. (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm) - Quyết định 414/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh. - Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất Quận 4 năm 2018; - Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất Quận ...
Kế hoạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn Quận 4  (16/08/2017)
  
Ngày 15/8/2017, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Kế hoạch số 276/KH-UBND về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn Quận 4 (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm). Kế hoạch số 276/KH-UBND ngày 15/8/2017 của UBND Quận 4.
Quyết định về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của Quận 4  (27/04/2017)
  
Ngày 07/4/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 1590/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của Quận 4. (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm) - Quyết định 1590/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh. - Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất Quận 4 năm 2017; - Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất ...
Thông báo về việc tổng hợp ý kiến và giải trình ý kiến của nhân dân liên quan đến Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của Quận 4  (24/01/2017)
Ngày 23/01/2017, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành thông báo về việc tổng hợp ý kiến và giải trình ý kiến của nhân dân liên quan đến Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của Quận 4 (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm). Thông báo 33/TB-UB ngày 23/01/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 4.
Công khai, tổ chức lấy ý kiến về kế hoạch sử dụng đất 2017 của Quận 4  (07/11/2016)
  
Ngày 28/10/2016, Ủy ban nhân dân Quận 4 đã ban hành Quyết định số 2637/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch “Công khai, tổ chức lấy ý kiến về kế hoạch sử dụng đất 2017” của Quận 4. (Vui lòng xem nội dung các tập tin đính kèm). - Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 28/10/2016; - Báo cáo tóm tắt Kế hoạch sử dụng đất 2017 - Phường 1, Quận 4; - ...
Quyết định về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của Quận 4  (30/06/2016)
  
Ngày 19/5/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2542/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của Quận 4. (Vui lòng xem nội dung các tập tin đính kèm) - Quyết định 2542/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của UBND TP. Hồ Chí Minh; - Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của Quận 4; - Phụ ...
Quyết định về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của Quận 4  (23/03/2016)
  
Ngày 02/11/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 5601/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của Quận 4. (Vui lòng xem nội dung các tập tin đính kèm) - Quyết định 5601/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của UBND TP. Hồ Chí Minh; - Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của Quận ...
Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tiểu khu Cảng Quận 4, Phường 12, 13 và 18, Quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh  (04/02/2016)
  
Ngày 14/01/2016, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc ra Quyết định số 145/QĐ-QHKT ban hành Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tiểu khu Cảng Quận 4, Phường 12, 13 và 18, Quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt tại Quyết định số 6331/QĐ-UBND ngày 30/11/2015. (Vui lòng xem ...
Về công nhận Công ty TNHH Đầu tư Phát triển đô thị Ngọc Viễn Đông làm chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, Quận 4  (04/02/2016)
  
Ngày 10/12/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành công văn số 7687/UBND-ĐTMT về công nhận Công ty TNHH Đầu tư Phát triển đô thị Ngọc Viễn Đông làm chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, Quận 4. (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/3 đến 31/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 15/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/11 đến 30/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/11 đến 06/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 17/10 đến 31/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/10 đến 16/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 tháng 9 năm 2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 21/3 đến 27/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 14/3 đến 20/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 07/09 đến 13/09/2015
 • Chào mừng Đại hội đảng bộ Quận 4
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/6 đến 20/6/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 18/5 đến 31/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 11/5 đến 17/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 04/5 đến 10/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 06/4 đến 30/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/3 đến 05/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 09/3 đến 22/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 08/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 08/02 đến 25/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/01 đến 08/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 12/01 đến 25/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 05 đến 11/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/12/2014-04/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/12-28/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/12-21/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-08/12-14/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/12-07/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/11-30/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/11-23/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/11-16/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/11-09/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/10-02/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/10-26/10/2014
 • Thông báo dịch vụ sử dụng điện qua SMS của Điện lực
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/10-19/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 - 06/10-12/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/9-21/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/9-07/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/8-17/8/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/7-28/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/7-20/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-07/7-13/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/6-30/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/6-22/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/6-15/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-08/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/05-11/05/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/03-16/04/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/03-30/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/03-23/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/03-16/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/02-07/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/02-23/02/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/01-19/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/01-12/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/12/2013-05/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/12-29/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/12-22/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-15/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/12-08/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-18/11-24/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/11-17/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/11-14/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/11-10/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-28/10-03/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/10-27/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/10-20/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/10-13/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/10-06/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/9-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/9-20/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/9-14/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/9-06/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/9-05/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/8-31/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/8-25/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/8-16/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/8-09/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/8-06/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/7-01/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-25/7-26/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/7-25/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/7-19/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/7-13/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/7-10/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/7-05/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/6-29/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/6-21/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/6-16/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-07/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/5-18/5/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/4-27/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/4-18/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/4-05/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/03-16/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/02-03/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/01-23/02/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/01-25/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/01-22/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/01-12/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/12-30/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-25/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/12-07/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/11-03/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/11-25/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/11-15/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/10-02/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/10-26/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/10-20/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/10-12/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/10-06/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/9-30/9/2012

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
4
9
9
1
0
7
Tìm kiếm