Quy hoạch đô thị, kế hoạch sử dụng đất 26 Tháng Ba 2019 6:20:58 SA
Thông báo về việc tổng hợp ý kiến và giải trình ý kiến của Nhân dân liên quan đến Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 4  (02/01/2019)
  
Ngày 15/10/2018, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Kế hoạch số 2531/KH-UBND về công khai, tổ chức lấy ý kiến về kế hoạch sử dụng đất 2019 trên địa bàn Quận 4. Thực hiện theo Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 4 đã phối hợp cùng Ủy ban nhân dân 15 phường, đơn vị tư vấn tổ chức các buổi hội nghị lấy ý kiến Nhân dân và niêm yết công khai ...
Về công khai Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trong giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn Quận 4 và Chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 phân bổ cho Quận 4 theo Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/6/2018 của Chính phủ  (09/11/2018)
  
Thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/6/2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Quận 4 công khai Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trong giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn Quận 4 và Chỉ tiêu sử dụng đất đến năm ...
Quyết định về ban hành Kế hoạch "Công khai, tổ chức lấy ý kiến về kế hoạch sử dụng đất năm 2019" của Quận 4  (19/10/2018)
Ngày 15/10/2018, Ủy ban nhân dân Quận 4 đã ban hành Quyết định số 2531/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch "Công khai, tổ chức lấy ý kiến về kế hoạch sử dụng đất năm 2019" Quận 4. (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm) - Quyết định 2531/QĐ-UBND của UBND Quận 4. - Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất Quận 4 năm 2018; - Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất Phường ...
Ban hành Quy trình thực hiện công tác lập Kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên địa bàn Quận 4  (06/09/2018)
  
Ngày 05/9/2018, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quyết định số 2280/QĐ-UBND về ban hành Quy trình thực hiện công tác lập Kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên địa bàn Quận 4 (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm). Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND Quận 4.
Quyết định về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 4  (06/03/2018)
  
Ngày 29/01/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 414/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 4. (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm) - Quyết định 414/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh. - Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất Quận 4 năm 2018; - Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất Quận ...
Kế hoạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn Quận 4  (16/08/2017)
  
Ngày 15/8/2017, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Kế hoạch số 276/KH-UBND về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn Quận 4 (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm). Kế hoạch số 276/KH-UBND ngày 15/8/2017 của UBND Quận 4.
Quyết định về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của Quận 4  (27/04/2017)
  
Ngày 07/4/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 1590/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của Quận 4. (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm) - Quyết định 1590/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh. - Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất Quận 4 năm 2017; - Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất ...
Thông báo về việc tổng hợp ý kiến và giải trình ý kiến của nhân dân liên quan đến Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của Quận 4  (24/01/2017)
Ngày 23/01/2017, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành thông báo về việc tổng hợp ý kiến và giải trình ý kiến của nhân dân liên quan đến Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của Quận 4 (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm). Thông báo 33/TB-UB ngày 23/01/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 4.
Công khai, tổ chức lấy ý kiến về kế hoạch sử dụng đất 2017 của Quận 4  (07/11/2016)
  
Ngày 28/10/2016, Ủy ban nhân dân Quận 4 đã ban hành Quyết định số 2637/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch “Công khai, tổ chức lấy ý kiến về kế hoạch sử dụng đất 2017” của Quận 4. (Vui lòng xem nội dung các tập tin đính kèm). - Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 28/10/2016; - Báo cáo tóm tắt Kế hoạch sử dụng đất 2017 - Phường 1, Quận 4; - ...
Quyết định về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của Quận 4  (30/06/2016)
  
Ngày 19/5/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2542/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của Quận 4. (Vui lòng xem nội dung các tập tin đính kèm) - Quyết định 2542/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của UBND TP. Hồ Chí Minh; - Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của Quận 4; - Phụ ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Tuyên truyền Quý IV - 2018
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/3 đến 31/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 15/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/11 đến 30/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/11 đến 06/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 17/10 đến 31/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/10 đến 16/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 tháng 9 năm 2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 21/3 đến 27/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 14/3 đến 20/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 07/09 đến 13/09/2015
 • Chào mừng Đại hội đảng bộ Quận 4
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/6 đến 20/6/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 18/5 đến 31/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 11/5 đến 17/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 04/5 đến 10/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 06/4 đến 30/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/3 đến 05/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 09/3 đến 22/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 08/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 08/02 đến 25/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/01 đến 08/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 12/01 đến 25/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 05 đến 11/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/12/2014-04/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/12-28/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/12-21/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-08/12-14/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/12-07/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/11-30/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/11-23/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/11-16/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/11-09/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/10-02/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/10-26/10/2014
 • Thông báo dịch vụ sử dụng điện qua SMS của Điện lực
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/10-19/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 - 06/10-12/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/9-21/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/9-07/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/8-17/8/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/7-28/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/7-20/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-07/7-13/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/6-30/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/6-22/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/6-15/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-08/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/05-11/05/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/03-16/04/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/03-30/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/03-23/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/03-16/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/02-07/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/02-23/02/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/01-19/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/01-12/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/12/2013-05/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/12-29/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/12-22/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-15/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/12-08/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-18/11-24/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/11-17/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/11-14/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/11-10/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-28/10-03/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/10-27/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/10-20/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/10-13/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/10-06/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/9-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/9-20/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/9-14/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/9-06/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/9-05/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/8-31/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/8-25/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/8-16/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/8-09/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/8-06/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/7-01/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-25/7-26/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/7-25/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/7-19/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/7-13/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/7-10/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/7-05/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/6-29/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/6-21/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/6-16/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-07/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/5-18/5/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/4-27/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/4-18/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/4-05/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/03-16/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/02-03/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/01-23/02/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/01-25/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/01-22/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/01-12/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/12-30/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-25/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/12-07/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/11-03/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/11-25/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/11-15/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/10-02/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/10-26/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/10-20/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/10-12/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/10-06/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/9-30/9/2012

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
2
7
9
6
1
9
Tìm kiếm