Quy hoạch đô thị, kế hoạch sử dụng đất 27 Tháng Năm 2022 10:09:47 CH
Công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2019  (15/12/2021)
  
Ngày 15/11/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1072/QĐ-STNMT-QLĐ về phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2019 (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm). Quyết định số 1072/QĐ-STNMT-QLĐ. Phòng TNMT
Quyết định về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1544/QĐ-UBND-TH ngày 04/7/2013 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về việc thu hồi một phần thửa đất số 151 – tờ bản đồ số 12 và di chuyển một phần căn nhà số 874/20/3/ Đoàn Văn Bơ, Phường 16, Quận 4  (15/11/2021)
  
Ngày 12/11/2021, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quyết định số 3506/QĐ-UBND-TH về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1544/QĐ-UBND-TH ngày 04/7/2013 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về việc thu hồi một phần thửa đất số 151 – tờ bản đồ số 12 và di chuyển một phần căn nhà số 874/20/3/ Đoàn Văn Bơ, Phường 16, Quận 4 để thực hiện dự án Bồi thường giải ...
Quyết định về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận 4  (10/07/2021)
  
Ngày 18/6/2021, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2208/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận 4. (Vui lòng xem nội dung các tập tin đính kèm) - Quyết định 2208/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh; - Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất Quận 4 năm 2021; - Các biểu số liệu; - Bản ...
Quyết định về việc thu hồi đất tại địa chỉ 38-38A-38B Tôn Thất Thuyết (thuộc thửa đất số 01 và một phần thửa số 03, tờ bản đồ số 20 và thửa đất số 26, tờ bản đồ số 21), Phường 15, Quận 4  (08/07/2021)
  
Ngày 07/7/2021, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quyết định số 1756/QĐ-UBND-TH về việc thu hồi đất tại địa chỉ 38-38A-38B Tôn Thất Thuyết (thuộc thửa đất số 01 và một phần thửa số 03, tờ bản đồ số 20 và thửa đất số 26, tờ bản đồ số 21), Phường 15, Quận 4 do Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam đang thuê sử dụng để thực hiện Dự án Bồi thường, ...
Quyết định về việc thu hồi đất tại địa chỉ 39X Tôn Thất Thuyết (thuộc thửa đất số 25, tờ bản đồ số 21), Phường 15, Quận 4  (08/07/2021)
  
Ngày 07/7/2021, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quyết định số 1755/QĐ-UBND-TH về việc thu hồi đất tại địa chỉ 39X Tôn Thất Thuyết (thuộc thửa đất số 25, tờ bản đồ số 21), Phường 15, Quận 4 do Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp III đang thuê sử dụng để thực hiện Dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng Công viên cây ...
Quyết định về việc thu hồi đất tại địa chỉ 43C Tôn Thất Thuyết (thuộc thửa đất số 08, tờ bản đồ số 25), Phường 4, Quận 4  (08/07/2021)
  
Ngày 07/7/2021, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quyết định số 1754/QĐ-UBND-TH về việc thu hồi đất tại địa chỉ 43C Tôn Thất Thuyết (thuộc thửa đất số 08, tờ bản đồ số 25), Phường 4, Quận 4 do Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đang thuê sử dụng để thực hiện Dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng Công viên cây xanh bờ ...
Quyết định về việc thu hồi đất tại địa chỉ 219B Tôn Thất Thuyết (thuộc thửa đất số 41 và 34R, 35R, tờ bản đồ số 18), Phường 3, Quận 4  (08/07/2021)
  
Ngày 07/7/2021, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quyết định số 1753/QĐ-UBND-TH về việc thu hồi đất tại địa chỉ 219B Tôn Thất Thuyết (thuộc thửa đất số 41 và 34R+ 35R, tờ bản đồ số 18), Phường 3, Quận 4 do Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh đang quản lý để thực hiện Dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng ...
Quyết định Về thu hồi đất tại địa chỉ số 41 Lê Văn Linh (thửa đất số 31, tờ bản đồ số 6), Phường 13, Quận 4  (30/03/2021)
  
Ngày 19/3/2021, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quyết định số 373/QĐ-UBND-TH về việc thu hồi đất tại địa chỉ số 41 Lê Văn Linh (thửa đất số 31, tờ bản đồ số 6), Phường 13, Quận 4 do bà Tạ Thị Hưng sử dụng để thực hiện Dự án Xây dựng, mở rộng hẻm 41 Lê Văn Linh, Phường 13, Quận 4 (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm). Quyết định số ...
Quyết định Về thu hồi đất tại địa chỉ số 39 Lê Văn Linh (thửa đất số 14, tờ bản đồ số 6), Phường 13, Quận 4  (30/03/2021)
  
Ngày 19/3/2021, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quyết định số 372/QĐ-UBND-TH về việc thu hồi đất tại địa chỉ số 39 Lê Văn Linh (thửa đất số 14, tờ bản đồ số 6), Phường 13, Quận 4 do ông Trần Tuấn sử dụng để thực hiện Dự án Xây dựng, mở rộng hẻm 41 Lê Văn Linh, Phường 13, Quận 4 (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm). Quyết định số ...
Về duyệt điều chỉnh cục bộ 02 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 1, Quận 4 và Khu dân cư Liên phường 2 - 10, Quận 4 (liên quan ranh quy hoạch tuyến cầu đường Nguyễn Khoái)  (26/01/2021)
  
Ngày 22/12/2020, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4708/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ 02 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 1, Quận 4 và Khu dân cư Liên phường 2 - 10, Quận 4 (liên quan ranh quy hoạch tuyến cầu đường Nguyễn Khoái) (Vui lòng xem nội dung các tập tin đính kèm). - Quyết ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Thông tin tuyên truyền tháng 2/2020
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 10/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 8/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 7/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 6/2019
 • Quận 4 chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5/2019
 • Tuyên truyền Quý IV - 2018
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/3 đến 31/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 15/3/2017
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 15/11 đến 30/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/11 đến 06/11/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 17/10 đến 31/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/10 đến 16/10/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 tháng 9 năm 2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 21/3 đến 27/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 14/3 đến 20/3/2016
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 07/09 đến 13/09/2015
 • Chào mừng Đại hội đảng bộ Quận 4
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/6 đến 20/6/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 18/5 đến 31/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 11/5 đến 17/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 04/5 đến 10/5/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 06/4 đến 30/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/3 đến 05/4/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 09/3 đến 22/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 01/3 đến 08/3/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 08/02 đến 25/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 25/01 đến 08/02/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 12/01 đến 25/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 từ 05 đến 11/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/12/2014-04/01/2015
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/12-28/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/12-21/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-08/12-14/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/12-07/12/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/11-30/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/11-23/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/11-16/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/11-09/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/10-02/11/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/10-26/10/2014
 • Thông báo dịch vụ sử dụng điện qua SMS của Điện lực
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/10-19/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4 - 06/10-12/10/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/9-21/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/9-07/9/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/8-17/8/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/7-28/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/7-20/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-07/7-13/7/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/6-30/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/6-22/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/6-15/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-08/6/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/05-11/05/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/03-16/04/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/03-30/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/03-23/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/03-16/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/02-07/03/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/02-23/02/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/01-19/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/01-12/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/12/2013-05/01/2014
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/12-29/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/12-22/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-15/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/12-08/12/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-18/11-24/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/11-17/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/11-14/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/11-10/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-28/10-03/11/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-21/10-27/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-16/10-20/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/10-13/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/10-06/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/9-01/10/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/9-20/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/9-14/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/9-06/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-03/9-05/9/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/8-31/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/8-25/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-13/8-16/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/8-09/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/8-06/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-31/7-01/8/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-25/7-26/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/7-25/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/7-19/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/7-13/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/7-10/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/7-05/7/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-22/6-29/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-14/6-21/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-11/6-16/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/6-07/6/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/5-18/5/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/4-27/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/4-18/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/4-05/4/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/03-16/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/02-03/03/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-29/01-23/02/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-23/01-25/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-17/01-22/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-04/01-12/01/2013
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-27/12-30/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-09/12-25/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-05/12-07/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/11-03/12/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-20/11-25/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-06/11-15/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-30/10-02/11/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-24/10-26/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-15/10-20/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-10/10-12/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-02/10-06/10/2012
 • Bản tin Hoạt động Quận 4-26/9-30/9/2012

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
0
3
3
8
8
6
Tìm kiếm