Danh sách những người ứng cử Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016

 

Đơn v bầu cử s 4: quận 4

 

 

 

 

STT

 

 

H và tên

 

Ngày tháng năm sinh

 

Giới tính (nữ)

 

 

Dân tc

 

 

Tôn giáo

 

 

Quê quán

 

 

Nơi

hiện nay

 

 

Chức vụ, đơn v

công tác

 

 

Đảng viên

 

Đại biểu tái cử

Trình đ

 

Ghi chú

 

Hc vấn

 

Chính tr

 

Chuyên môn

 

 

1

 

 

Tô Thị Bích                                       Châu

 

 

1/6/1969

 

 

x

 

 

Kinh

 

 

Không

 

Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến tre

 

27 đưng 41, phường 6, quận 4

 

Ủy viên BTV, Phó Ch tịch UBND quận 4

 

 

2/1/1997

 

 

Đại hc

 

 

Cao cấp

Dược sĩ,

CN Kinh tế-Chính tr

 

 

 

2

Hunh Quốc                                       Cường

(Hùynh Minh Kc)

 

 

23/2/1957

 

 

 

Kinh

 

 

Không

Phú Lâm,

huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

 

163 Tôn Tht

Thuyết, phường

15, quận 4

Trưởng phòng

nghiệp vụ-Ủy ban Kiểm tra Thành y

 

 

10/14/1975

 

 

Thạc sĩ

 

 

Cao cấp

Thạc sĩ

Chính trị, CN Kinh tế

 

 

 

3

 

 

Nguyn n                                       Đua

 

 

10/3/1954

 

 

 

Kinh

 

 

Không

Phước

Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM

 

190 Lê Quc ng, phường 12 quận 4

Phó Bí thư

thường trực Thành y TP.HCM

 

12/9/1975

 

 

Đại hc

 

 

Cao cấp

 

CN Lut, CN Kinh tế

 

 

 

4

 

 

Nguyn Thị Thu                                       Mai

 

 

24/11/1977

 

 

x

 

 

Kinh

 

 

Không

 

Phường Tri Cau, quận Lê Chân, thành ph Hải Phòng

 

C7, Lô A, c/c 590

Cách Mạng Tháng

8, phường 11, quận

3

 

Trưởng Ban Chính tr hi Báo Ph nTP.HCM

 

 

Không

 

 

 

Đại hc

 

 

Trung cấp

 

CN chuyên ngành Báo chí

 

 

 

5

 

 

Trần Thị Thanh                                       Tho

 

 

23/7/1981

 

 

x

 

 

Kinh

 

 

Không

 

Phường Hạ Lý, quận Hng Bàng, thành ph Hải phòng

 

41/1 phòng 406 Lê

Văn Linh, phường

13, quận 4

 

Quận y vn, Ủy viên BCH Thành đòan, Bí thư Quận Đoàn 4

 

 

15/10/2005

 

 

 

Đại hc

 

 

Trung cấp

 

 

C nhân

Lut

 

 Tổng số người ng cử trong danh sách này : 05 người.

Số đi biu được bu là: 03 đi biu

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
9
4
5
0
9
9
Tìm kiếm