Sáng ngày 19/7/2017, Chi bộ Hội cựu chiến binh Quận 4 tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đến dự có đồng chí Hồ Nam, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Quận 4. Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ thường xuyên quan tâm, tổ chức giáo dục cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thường ...

 wpTraCuuHoSoNhieuLuaChon


Lĩnh vực
v
Loại hồ sơ
v
Từ ngày
v
Đến ngày
v
Số biên nhận
Số CMND
Họ tên
Phường
v
Tìm kiếm
Nhập lại
DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN
STT
Số biên nhận
Họ tên người nộp
Địa chỉ thường trú
Ngày nhận
Ngày hẹn trả
Tình trạng
No data to display

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
2
3
1
8
2
3
6
Tìm kiếm