Ngày 19/7/2018, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Quy trình thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Quận 4 (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm). * Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của UBND Quận 4 về ban hành Quy trình thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, ...

 wpTraCuuHoSoNhieuLuaChon


Lĩnh vực
v
Loại hồ sơ
v
Từ ngày
v
Đến ngày
v
Số biên nhận
Số CMND
Họ tên
Phường
v
Tìm kiếm
Nhập lại
DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN
STT
Số biên nhận
Họ tên người nộp
Địa chỉ thường trú
Ngày nhận
Ngày hẹn trả
Tình trạng
No data to display

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
7
4
3
2
0
4
Tìm kiếm