Sáng ngày 27/01/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 1 phối hợp với Công an phường tổ chức ngày hội phát động Nhân dân giao nộp hung khí, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2021. Đại diện Công an phường đã báo cáo về phong trào vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồng thời tuyên truyền cho người dân ...

 wpTraCuuHoSoNhieuLuaChon


Lĩnh vực
v
Loại hồ sơ
v
Từ ngày
v
Đến ngày
v
Số biên nhận
Số CMND
Họ tên
Phường
v
Tìm kiếm
Nhập lại
DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN
STT
Số biên nhận
Họ tên người nộp
Địa chỉ thường trú
Ngày nhận
Ngày hẹn trả
Tình trạng
No data to display

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
1
0
5
1
9
2
Tìm kiếm