Chiều ngày 15/11/2018, Phường 5 đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016-2020. Là một trong những nội dung trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ Phường đặt ra trong nhiệm kỳ XIII (2015-2020) phấn đấu cơ bản không còn hộ nghèo trên địa bàn phường theo tiêu chí của thành phố. Chính vì vậy, trong thời ...

 wpTraCuuHoSoNhieuLuaChon


Lĩnh vực
v
Loại hồ sơ
v
Từ ngày
v
Đến ngày
v
Số biên nhận
Số CMND
Họ tên
Phường
v
Tìm kiếm
Nhập lại
DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN
STT
Số biên nhận
Họ tên người nộp
Địa chỉ thường trú
Ngày nhận
Ngày hẹn trả
Tình trạng
No data to display

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
1
3
5
8
8
7
Tìm kiếm