STT Công tác tuần 1 Giao ban Ủy ban nhân dân Quận 2 Nghe báo cáo những hạn chế trong đánh giá việc thực hiện 03 bộ chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp huyện và chuyển đổi số trên địa bàn quận 4 trong năm 2023 3 Nghe báo cáo nhân sự và Quy ...

 wpTraCuuHoSoNhieuLuaChon


Lĩnh vực
v
Loại hồ sơ
v
Từ ngày
v
Đến ngày
v
Số biên nhận
Số CMND
Họ tên
Phường
v
Tìm kiếm
Nhập lại
DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN
STT
Số biên nhận
Họ tên người nộp
Địa chỉ thường trú
Ngày nhận
Ngày hẹn trả
Tình trạng
No data to display

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
7
5
7
2
6
5
Tìm kiếm