Ngày 20/4/2018, Hội đồng nhân dân (HĐND) Phường 15 tổ chức hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân phường” Việc tiếp công dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của đại biểu dân cử, là một biện pháp thiết thực nhằm tăng cường mối quan hệ, củng cố lòng tin của Nhân dân ...

 wpTraCuuHoSoNhieuLuaChon


Lĩnh vực
v
Loại hồ sơ
v
Từ ngày
v
Đến ngày
v
Số biên nhận
Số CMND
Họ tên
Phường
v
Tìm kiếm
Nhập lại
DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN
STT
Số biên nhận
Họ tên người nộp
Địa chỉ thường trú
Ngày nhận
Ngày hẹn trả
Tình trạng
No data to display

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
6
6
1
6
5
9
Tìm kiếm