Hội đồng tuyển dụng viên chức các trường học năm 2018 thông báo điểm xét tuyển viên chức các trường học Quận 4 năm 2018 (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm). Thông báo 295/TB-UBND ngày 21/9/2018.

 wpTraCuuHoSoNhieuLuaChon


Lĩnh vực
v
Loại hồ sơ
v
Từ ngày
v
Đến ngày
v
Số biên nhận
Số CMND
Họ tên
Phường
v
Tìm kiếm
Nhập lại
DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN
STT
Số biên nhận
Họ tên người nộp
Địa chỉ thường trú
Ngày nhận
Ngày hẹn trả
Tình trạng
No data to display

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
5
2
1
8
6
8
Tìm kiếm